V tvojom svedectve je moc!

Zj.Jána 12:11
„A oni zvíťazili nad ním (nad satanom) pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svojej duše až do smrti.“

O tom, že je moc v krvi Baránkovej niet pochýb. Jeho krvou, ktorú vylial za nás na kríži, sme boli vykúpený z našich hriechov a z každého prekliatia (Kol. 1:14, 1.Pet. 1:13-19). To čo ti chcem teraz povedať je, že je víťaziaca moc v tvojom osobnom svedectve. Tvoje svedectvo o spasení, uzdravení, vyslobodení, zaopatrení robí diabla veľmi nervóznym. Smelo hovor o tom, čo si prežil s Bohom a čo robí v tvojom živote. Žalm 75:10: Ale ja budem zvestovať skutky Pánove naveky…“ Nech ľudia okolo teba vidia a vedia, že žiješ s Bohom a On sa o teba stará a robí zázraky v tvojom živote a skrze teba. Tvoje svedectvo o uzdravení sa môže stať povzbudením a základom viery pre toho kto uzdravenie potrebuje. To sa týka samozrejme aj ďalších oblastí tvojho života. V evanj. Marka 5:1-202 je príbeh o človeku, ktorý bol posadnutý množstvom démonov (Legion). Ježiš z neho vyhnal démonov a človek bol vyslobodený a ľudia videli, že má zdravý rozum (v 15 verši). Samozrejme chcel ísť za Ježišom, ale vo verši 19 dostal toto slovo: „Idi do svojho domu ku svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti učinil Pán a že sa zmiloval nad tebou.“ On v tom poslúchol Boha (v 20 verši). Ježiš chcel aby toto svedectvo bolo známe jeho rodine i jeho okoliu. Bolo víťaziacou mocou skrze ktorú mohli ľudia uveriť v Ježia Krista. Pred rokom mi vyskočila platnička a to spôsobilo dosť veľké problémy v mojom živote. Bol som 3 mesiace PN. Kvôli bolesti som nemohol ani spávať. Skrze vieru v Božie slovo som bol uzdravený a mohol som vykonávať prácu v sklade, kde treba dvíhať aj ťažké bremená, takže moje uzdravenie bolo patrične otestované. Je to víťaziace svedectvo pre mňa samého a pre moje okolie. Haleluja!

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave