Vďaka Bohu za Ducha Svätého

15.mája oslavujú Židia a kresťania sviatok Letníc (Turice). Biblia hovorí: „A keď sa už doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň Letníc, boli všetci jednomyseľne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli… A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazykmi tak, ako im dával Duch vysloviť sa“ (Sk 2:1,2,4). Každý veriaci potrebuje naplnenie Duchom Svätým. Boh nám pripravil také úlohy a postaví nás pred také také výzvy, že na ich prekonanie budeme nevyhnutne potrebovať moc Ducha Svätého. Niekto raz povedal: „Boh ťa nikdy nepovedie cestou, ktorá by ho učinila nepotrebným.“ Vďaka Bohu za Ducha Svätého!

Jeho slová museli byť pomazané Duchom Svätým, pretože hneď v ďalšom verši čítame: „A keď to počuli, boli hlboko dojatí, až do srdca, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo máme robiť, mužovia bratia?“ Petrove slová rezali do živého. Prinášali hlboké usvedčenie: „Boli hlboko dojatí až do srdca.“ Nebolo to len o teológii alebo prázdnej argumentácii. Tie slová mali na sebe pomazanie Ducha a prenikali do hĺbky. Hovorí sa, že keď sa stretnú dvaja Židia, hneď máš tri názory. Ale teraz sa obrátilo a dalo pokrstiť naraz až 3000 Židov! Žiadna diskusia alebo presviedčanie nebolo

potrebné. Duch Svätý robil svoju prácu.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave