Večerný kurz Beta

Srdečne vás pozývame vás na Večerný kurz Beta.

Víziou nášho zboru je vybaviť veriacich slovami viery, ukázať im duchovné zbrane, ktoré majú, naučiť ich, ako ich používať a poslať ich do víťazného boja pre Pána. Pán Ježiš povedal, že budeme konať skutky, ktoré konal On a ešte väčšie na to (Jn 14:12).

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave