Vykop studne života a pravdy

Skúšali ste už niekedy vykopať studňu? Aj v dnešných časoch je to ťažká robota. Pamätám sa, ako sme sa lopotili, keď sme ju hĺbili pri mojom rodinnom dome. Hoci je hlboká len niekoľko metrov, dala zabrať niekoľkým chlapom. V biblických časoch to mali ešte ťažšie. Nemali ani elektrické zbíjačky, ani čerpadlá a voda bola desiatky metrov hlboko.

A prečo o tom vôbec hovorím? Hoci sa Pán Boh tvojmu obráteniu určite radoval (a ako ho poznám, ešte stále sa raduje), z hľadiska naplnenia jeho zámerov je to iba ako kvapka v mori. On túži priviesť k pravde národy, chce aby jeho pravdu odhalili milióny. Veď sa nazýva Pánom Zástupov. Pravdou však je, že na to, aby bolo jeho pôsobenie v meste a v národe citeľné, treba veľa námahy. Nie nadarmo nás Biblia nazýva robotníkmi. Náš život môžeme ľahko pripodobniť práve ku kopaniu studne. Obráťme sa po radu na Izáka, ktorý s tým mal bohaté skúsenosti. V 1 Moj 26:15 sa hovorí:
A všetky studne, ktoré boli vykopali sluhovia jeho otca za dní Abraháma, jeho otca, zahádzali Filištíni a zaplnili ich zemou.

Z tohto vyplýva jedno veľké povzbudenie hneď na začiatok. Nekopeme studne ako prví. Pred nami už išli nejakí priekopníci. Muži a ženy, ktorí verne bežali svoj beh pred nami. Je vždy ľahšie kopať niečo, čo už raz bolo prekopané. Aj my máme veľký oblak svedkov – hrdinov viery z listu Židom 11. kapitoly, ku ktorým môžeme smelo pridať ďalších svedkov kresťanskej viery počas stáročí. Hoci „Filištíni” – svetské filozofie spolu s falošným náboženstvom zahádzali mnohé z funkčných studní, predsa je tu šanca, že ich znova vykopeme. Chce to len jedno: Nevzdávať sa. Kopať ďalej, aj keď je podložie tvrdšie ako na povrchu. Mnoho ľudí sa necháva unášať okolnosťami. Ak sa im zdajú tvrdé, tak radšej zmenia smer v domnienke, že nasledujú Božiu vôľu. Ale Pánova vôľa často nemusí byť cesta najľahšieho odporu. Kráčame predsa úzkou a nie širokou cestou!

To, čo ma na duchovnom kopaní studne fascinuje, je že ak raz narazíme na žriedla vody, úžitok nebudeme mať iba sami. To, čo v duchu dosiahneš, to kam v Bohu dospeješ, nie je zďaleka len o tebe. Stotožni sa s úlohou priekopníka. Tvoj príklad, skúsenosti a poslušnosť je inšpiráciou ďalším. V krajinách tretieho sveta slúži studňa často celej dedine. Aj studňa, ktorú sa podarí vykopať tebe, môže mať široký dosah. Možno práve tvoja veľká viera niekoho uzdraví. Možno práve tvoja odvaha svedčiť niekoho privedie k večnému životu. Možno práve tvoja vytrvalá modlitba spôsobí nadprirodzené Božie jednanie.

Izák tie studne pomenoval menami, akými ich pomenoval jeho otec (1 Moj 26:18). Ani my sa nesmieme zdráhať používať biblické termíny, ktoré zaviedli apoštoli. Práve naopak, ich používaním dostanú opäť svoj pravý obsah. Kto z bežných ľudí dnes chápe, čo to znamená narodiť sa z vody a z ducha? Čo si mladí ľudia predstavia pod pojmom cirkev? O pokání majú vyformovanú predstavu aj neveriaci. Avšak často sa ich názory odchyľujú od biblického vzoru. Používajme tieto termíny a hlavne ich žime tak, aby sme dali týmto pojmom hodnotný duchovný obsah. Nech je každému na Slovensku známe, ako sa má obrátiť, činiť pokánie! A nech po rozhovore s tebou po tom aj zatúži!

Keď sa Izákovi napokon podarilo studňu vykopať, stretol sa s pastiermi z Gérara (1 Moj 26:20). Tí sa s ním hádali o vodu. Situácia sa opakovala aj po vyhĺbení ďalšej studne. Páči sa mi Izákova reakcia. Nechal im ich a išiel kopať ďalšiu. Nestrácaj čas, silu a pomazanie dohadovaním, neplodnými diskusiami a prázdnymi rečami. Tvoje povolanie je kopať studne! Modli sa ďalej a odhaľuj zakopané Božie pravdy. Neustávaj a „doluj” Boží život, ktorý je v tebe. Neuspokoj sa s tým, že prežiješ na vyprahnutej púšti, ako o tom niektorí veriaci s obľubou rozprávajú. Boh pre teba zasľúbil vodu, ba čo viac, z tvojho vnútra majú prúdiť rieky živej vody. Nezabaľ to na pol ceste. Neodlož krompáč, ak si už takmer pred cieľom. Len kvôli tomu, že sa občas cítiš unavený, neopusti studňu. Raz určite narazíš na vodu. A potom budeš ten najšťastnejší človek. A nielen ty. Spolu s tebou aj stovky, možno dokonca tisíce tých, ktorí sa napijú spolu s tebou.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave