Zamyslenie z Uppsaly

“Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám” (Jan 15:16).

Tento verš ukazuje niekoľko nádherných právd, ktoré ti pomôžu naplniť Boží plán.

Hodnota: “Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil” On si nás vyvolil! To je oslobodzujúce poznanie. Mnoho ľudí ešte stále hľada svoju hodnotu. Ak však máme efektívne slúžiť Božiemu kráľovstvu, musíme nájst svoju hodnotu v jeho povolaní. Klasicky príklad je Marta a Mária. Bola to Marta, ktorá pozvala Pána do svojho domu. Bola to ona, ktorá ho horlivo obsluhovala. Ježiš však napriek tomu vyzdvihuje Máriu a hovorí, že si “vyvolila dobrú čiastku, ktorá nebude odňatá od nej.” (Luk 11) Prečo? Naše povolanie v prvom rade začina pri nohách Ježiša Krista. Služba je potom ovocím nášho vzťahu s Ním. Tvoja hodnota nesmie byť v tom, čo pre Pána robíš, ale v tom, komu slúžiš.

Istota: So spasením ide aj povolanie: “ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného preduloženia a podľa vlastnej milosti” (2Tim 1:9) Boh pre teba niečo naplánoval. Nemusíš len s nostalgiou hladieť na niekoľkých “vyvolených”, každý z nás má sväté povolanie. Boh vložil do každého z nás dary a talenty, ktoré sú neopakovateľné. Načo byť viac či menej podareným falzifikátom, keď môžeš byť absolútne ojedinelým originálom. To neznamená uplnú nezávislosť na iných. Ani ťa to nesmie priviesť k akejsi exkluzivite, ktorá končí pýchou. Ale je tu biblické uistenie, že Boh má pre teba nádherný plán. Pri jeho napĺňani nielenže požehnáš Jeho kralovstvo, ale nájdeš aj hlboké vnútorné uspokojenie.

Produktivita: Z tejto platformy môžeš niesť mnoho ovocia. Tvoja práca nebude “márna v Pánovi” (1Kor 15:58). V každom z nás je Bohom daná túžba niesť ovocie. Je prirodzené túžiť po tom, aby sa nám darilo, pokiaľ má naša túžba správny základ. Pokiaľ máme správne motívy a neodvádzame svoju hodnotu z toho, ako sa nám momentálne darí, potom ponesieme mnoho ovocia. Dokonca tu Ježiš hovorí, “tým je oslávený môj Otec, aby ste niesli mnoho ovocia” (v.8) Keď sa nám v živote darí, Nebesky Otec je oslávený! Keď sa darí naším detom, keď sú zaopatrené, darí sa im v škole, milujú Pana, vedia sa slušne správať, prináša nám to radosť a hrdosť. Dokonca sú uričitým svedectvom o tom, akí sme my. Podobne, ak sa nam darí a nesieme mnoho ovocia, ukazujeme tým nádheru a majestát nášho Otca v nebesiach.

Kvalita: “a vaše ovocie aby zostávalo” To, čo robíme pre Pána, by malo vytrvať a ostať ako povzbudenie a štartovací blok pre ďaľšiu generáciu. Naše ovocie by malo mať na sebe visačku “made in Heaven”, čo je visačka najvyššej kvality. Nech nám Pán dá milosť, aby sme niesli ovocie, ktoré nepodlieha negatívnym vplyvom okolností alebo nepriateľských útokov. Samozrejme nepriateľ bude pracovať nad čas, aby ničil naše ovocie. Preto musíme byť triezvi a bdieť a postaviť sa mu vo viere na odpor (1Pet 5:8). Lester Sumrall učil, že to potrebuješ jasne povedať duchovnému svetu: “Diable, daj preč ruky od môjho ovocia. Moje ovocie bude trvalé a oslávi Nebeského Otca!” Amen.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave