Žiadne nepodarené pokusy

Zem pokrýva mäkký, zelený koberec trávy, kde tu na nás žmurkajú sedmokrásky a inde sa majestátne týči púpava. Listnaté stromy sa obliekli do nových šiat a na tvárach tých ihličnatých akoby sa objavil nový úsmev. V povetrí cítiť kvitnúci orgován, či čerešňu. Vtáci si slobodne poletujú a spievajú svoju bezstarostnú pesničku. Pripomínajú mi verše z Ev. Sv. Matúša 6. kapitoly: „Preto Vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť? A o odev prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú: hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak odieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery?“ (verše 25 – 30, Ev. preklad). Náš Boh má všetko pevne v rukách. Žalm 121:4-5 (Roh. pr.): „Hľa nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izraela. Hospodin je Tvojim strážcom. Hospodin Tvojou tôňou po tvojej pravej ruke.“

Dokonale premyslené mechanizmy prírody a zákonitosti života nám priam kričia o veľkosti, majestáte a múdrosti nášho Boha. A koľká krása, koľko rozmanitosti – kto by mohol byť kreatívnejší a väčší ako náš Boh?! Azda človek? Koľko pokusov potreboval Eddison na výrobu jednej žiarovky? A náš Boh len povedal: „Nech je svetlo.“ A bolo svetlo. Žiadne nepodarené pokusy, žiadne „chyby vo výrobe“… Náš Boh sa nemení. On nemá „prestávky“ a „chyby vo výrobe“ ani dnes, On nestarne ani nezabúda ako my… Náš veľký a dobrý Otec – Boh sa stará o poľné ľalie, o trávu… o čo viac mu záleží na nás, pre ktorých z lásky obetoval to najvzácnejšie čo mal – svojho Syna. Od začiatku a stále nad nami rozmýšľa dobré myšlienky – myšlienky pokoja a nie zlého… Božie Slovo je plné jeho dobroty a lásky. A napriek tomu máme niekedy tendenciu „nemôcť spávať“ kvôli „našim problémom, úvahám a trápeniam“. Milovaní Boží, užívajme si život v Bohu! Som presvedčená, že život v pokoji, radosti, láske a istote Božej; život, ktorý vychádza a je v súlade s Božím slovom; život, ktorý žijeme, keď vo viere kladieme naše životy do Božích rúk, je to naozajstné, hlboké a neotrasiteľné užívanie si života napriek okolnostiam. Dobrodružstvo viery. Božie slovo hovorí: „Radujte sa v Pánovi vždycky, a zase len poviem: „Radujte sa! Vaša prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.“ (FILIP 4:4-7).

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave