Nedele a štvrtky v Slove života dočasne LEN ONLINE

Slovo od pastora Petra Čuříka:

Drahí bratia a sestry, srdečne vás pozdravujem v mene nášho Pána Ježiša Krista!

Hrozba koronavírusu a pandémie už zachvátila Európu a krajiny prijímajú dôležité ochranné opatrenia. V tomto chceme byť plne súčinní a rešpektujeme nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý až do 23. marca 2020 zakázal fyzickým i právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, spoločenskej, kultúrnej či inej povahy, a to na základe príslušného zákona o opatreniach pri ohrození verejného zdravia.

V našom zbore sme preto pristúpili k tomu, že nedeľné bohoslužby v tomto období budú online bohoslužbami, teda bez verejnej účasti na Tomášikovej 30, rozhodnutie platí do odvolania. O opätovnom stretávaní sa na Tomášikovej 30 vás budeme včas informovať.

Živé online vysielanie môžete sledovať doma na našom YouTube alebo na stránke www.slovozivota.sk už o 10.00! Nemiňte túto vynikajúcu možnosť, ktorú ponúkajú moderné technológie! Stretnite sa ako rodina pri svojich počítačoch, budeme spoločne uctievať Pána, modliť sa a počúvať Božie slovo. Verím, že Pán si aj toto môže použiť na dobré a možno takto zasiahneme ešte oveľa väčšie spektrum ľudí, než inokedy.

V nedeľu začíname vysielať už o 10.00, veľmi sa tešíme z toho, že napriek obmedzeniam Božie slovo nebude limitované!

Vo štvrtok od 18.30 vás pozývame k biblickému vyučovaniu z Božieho slova. Napriek obmedzeniam stretávania sa kvôli pandémii CIVID-19, “Slovo Božie nie je poviazané” (1Tim 2:9). Viac než kedykoľvek ptedtým potrebujeme žiť “nielen z chleba, ale z každého Slova, ktoré vychádza z Božích úst”. Vezmite Bibliu k svojim obrazovkám a poďme ju spolu študovať a rozjímať nad Svätým Písmom; sú to predsa Slová vdýchnuté samotným Bohom!

Chceme byť aj týchto časoch múdri a zbožní zároveň. Nepodliehame strachu ani panike, ale žime tak, aby sme boli požehnaním aj pre iných. Biblia nás učí, aby sme sa nebáli; “Zvíťazili sme, lebo ten, ktorý je v nás, je väčší, ako ten, ktorý je vo svete” (1J 4:4). Čítame tiež, že svet síce leží vo zlom, “ale ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa a ten zlý sa ho nedotýka” (1J 5:18-19).

Veľmi vnímam od Pána, že naše modlitby budú mať veľký vplyv na to, ako z tejto situácie vyjde Európa i Slovensko. Verím, že teraz sa Pán oslávi!


Prorocké slovo, ktoré priniesol Stefan Driess z 6.12.2019:

Aké mocné a presné Slovo z neba PRÁVE pre čas, ako je tento!

“A Pán hovorí: “Počas toho času zaistím, že dokonca epidémie, ktoré prídu, nezasiahnu váš dom, ak je meno Ježiš nad vašim domom. Ak je Ježiš Pánom vášho domu.
Prepukne vírus, ktorý bude silnejší, než tie predchádzajúce. Verím, že na východnú Európu sa pokúsi udrieť zvlášť tvrdým spôsobom. Ale AK SA VERIACI VO VÝCHODNEJ EURÓPE BUDÚ MODLIŤ, vírus nespôsobí takú škodu, akú diabol plánoval. Pretože v krajinách východnej Európy, ktoré sa priznajú ku Kristovi, budú mať hranice chránené.
Anjel smrti nebude môcť zasiahnuť domy veriacich, ak je krv Ježiša Krista na zárubniach ich dverí. Ale tí, ktorí iba niesli meno Krista, ale nezomreli sami sebe, aby žili pre Neho, budú vystrašení.
A vtom všetkom Boh Otec hovorí: „Moje oko bude hľadať strážcov na hradbách. Takých, ktorí budú ku mne volať dňom i nocou. Budem počuť ich hlas. A prikázal som svojím anjelom, aby stáli spolu s nimi na ich pozíciách.“”

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave