Zatiaľ pokračujeme v ON-LINE bohoslužbách

Drahí bratia a sestry, sme veľmi vďační Pánovi za to, že sa priznáva aj k našim modlitbám a môžeme vidieť dramatický ústup COVID-u-19 v celom svete, a predovšetkým v našom národe. Nech za to Bohu patrí vďaka!

Od stredy, teda od dnes, sa spustila 2. a 3. fáza uvoľňovania vládnych obmedzení, v ktorej sú zahrnuté aj Bohoslužby. Z vašich reakcií a správ som vnímal veľkú horlivosť a túžbu znova sa vidieť v dome Božom, čo je úžasné! Veľmi sme to zvažovali, ale spoločne, ako vedúci zboru a vedúci jednotlivých služieb, sme JEDNOMYSEĽNE dospeli k rozhodnutiu, že túto nedeľu pokračujeme On-line Bohoslužbou.
Bohoslužby síce boli povolené, ale majú príliš veľa reštrikcií. Z nariadenia hlavného hygienika (a aplikáciou na našu situáciu) vyberám len niektoré:
  • 2 metrové odstupy. Tým by sa v našej sále zmestilo len do 60 ľudí (cca každá 5 stolička 🙂 a väčšie rozostupy medzi radami), a to aj s prihliadnutím na to, že rodiny sú pohromade. Tak by sme museli robiť 2 alebo 3 bohoslužby.
  • Museli by sme urobiť formuláre, aby ste sa nahlásili, na ktorú hodinu sa chystáte a vystavili by sme sa tak situáciám, že prídu niektorí, ktorí sa nenahlásili alebo hostia, ktorých by sme do sály nemohli pustiť :).
  • Všetci by sme museli byť v rúškach, vrátane kazateľa.
  • Náš hlavný cieľ, spoločenstvo, by sme vlastne nemohli naplniť. Nesmeli by sa podávať ruky, objať sa a po skončení bohoslužby by sme podľa nariadenia mali “zabrániť zhlukovaniu” (my by sme radi presne naopak :)).
  • Podľa nariadenia by sme tiež mali “obmedziť spevy”; my by sme ich radšej zintenzívnili :).
Nehovoriac o ďalších detailoch, ako je nepúšťať klimatizáciu, dodržiavať špeciálne hygienické normy pri toaletách, nemožnosť detskej služby či potreba znásobenia jednotlivých služieb pri 2-3 bohoslužbách, aby sme uhostili 150-200 ľudí, atď.
Verím, že rozumiete našim srdciam. Ešte raz sa chcem poďakovať chváličom a ostatným služobníkom za ich jedinečnú službu v dome Božom! Verím, že to hovorím za celý zbor. Je radosťou spolupracovať s vami na Vinici Pánovej!
Budeme pravdepodobne musieť počkať až na uvoľnenie 4. fázy, ale situáciu pozorne sledujme a dáme vám vedieť v ďalších mailoch a na tomto mieste.
Ostávajte na modlitbách, blízko nášho Spasiteľa a posilňujte jeden druhého v Pánovi!

On-line vysielanie:

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave