O rodine – naša cesta, poučenia a víťazstvá

Vo štvrtok 4.6 od 18:30 vás srdečne pozývame na Biblickú online hodinu s Petrom a Katkou Čuříkovcami. Budú hovoriť o rodine, o tom, čo sa za ostatných 24 rokov spoločného života naučili o sebe, o výchove detí, o spoločnej službe Pánovi. Rodina dnes čelí mnohým tlakom a ani kresťanská rodina voči nim nie je imúnna. Veríme, že autentická výpoveď našich pastorovcov o ich ceste, pádoch i víťazstvách, bude pre vás sviežim vánkom do vašich rodín. Vysielame cez našu web stránku alebo YouTube kanál aj s tradičnou možnosťou využiť youtube live chat na položenie otázok. Tešíme sa na vás!

 

 

Pozrite si zo záznamu:

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave