Vodný krst 19.7.2020

Vodný krst je nádhernou duchovnou skúsenosťou. Pán Ježiš povedal: „Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený“. Na sviatok Letníc apoštol Peter v úplne prvej kázni vyhlásil: „Čiňte pokánie a nech sa jeden každý z vás pokrstí na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov“. Vodný krst je potvrdením našej viery v Ježiša Krista ako Syna Božieho a pochovaním „starého hriešneho človeka“. V našom cirkevnom spoločenstve je to vždy vzácna udalosť, ktorej prikladáme adekvátny dôraz. Ak si prežil duchovné obrátenie a túžiš toto rozhodnutie spečatiť vodným krstom, napíš nám. Spojíme sa s tebou, aby sme ti pomohli dobre sa na tento krok pripraviť. Apoštol Pavol povedal, že ak sme spolu s Kristom pochovaní v krste, dostávame silu chodiť „v novote života“. Vodný krst je o poslušnosti Božiemu prikázaniu, zároveň však má aj prisľúbenie novej kvality života. Ak ti ho Pán kladie na srdce, neváhaj, vodný krst je krokom bližšie ku Kristovi a jeho povolaniu pre tvoj život.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave