Zrelosť, vernosť a zodpovednosť

O stĺpoch sa v Biblii hovorí veľa. Spomína ho Jákob, Mojžiš, sú prítomné vo svätostánku i chráme. Máme tam však aj varovanie: stĺp, ktorý bol určený pre Boží chrám, môže skončiť polámaný a vo svete: Jer 52:17 vraví, že „bronzové stĺpy, ktoré patrili k Hospodinovmu chrámu, vozíky a bronzové more, ktoré bolo v Hospodinovom chráme, Chaldejci polámali a všetok bronz odviezli do Babylonu.“

Koľko Božích mužov a žien venuje svoju silu na to, aby sa výhradne zamerali na veci tohto sveta! Alebo skončili ako otroci moderného Babylonu. Kde si dnes? Na čo používaš svoju silu? Pre Boží chrám, alebo pre Babylon? Nezostal z teba len roztečený bronz?

Učeníci ukazovali Ježišovi chrám, budovu, ale On myslel na iný chrám, na večnú stavbu. Aj dnes sa prechádza uprostred nás a obzerá si stĺpy – z niektorých má radosť, iné stĺpy by rád videl pevnejšie. Niektoré viac pripomínajú Šimona než Petra. Šimon znamená rákosie, ale Peter znamená kameň alebo menšiu skalu.

Raz budeme všetci stĺpmi. Zj 3:12 prorocky zjavuje: „Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Už nikdy viac odtiaľ nevyjde; napíšem naň meno svojho Boha, aj meno mesta svojho Boha.“ Je zaujímavé, že kontext tohto verša tvoria veriaci posledných časov. Myslíš, že keď zomrieš, zrazu sa staneš silným a pevným? Pevnosť získavaš postupne. Kým betón úplne vytuhne, trvá to tri týždne. V duchovnom svete to trvá oveľa dlhšie, je to proces. Otázkou však je, či sa v tom procese stávaš odolnejším, pevnejším, stabilnejším, zodpovednejším, alebo si v procese chátrania? Nerozpadáš sa náhodou? Nie si nahlodaný každým vetrom učenia, zriedený vodou tohto sveta a nestratil si cement – lásku Božiu, ktorá je dokonalým spojivom?

Božie kráľovstvo bude vždy svojím spôsobom silné, pretože stojí na Bohu; a zároveň je krehké, lebo Boh stavia na ľuďoch. Ak však my ľudia priľneme k Bohu a poddáme sa Mu, môžeme byť Jeho stavbou veď Písmo vraví:„Božími spolupracovníkmi; Božou roľou, Božou stavbou ste.“

Petra, Jakuba a Jána považovali v ranej cirkvi za stĺpy. Síce neboli jedinými, zato však hlavnými stĺpmi Jeruzalemského zboru. Možno nepatríš medzi hlavné stĺpy, to však neznamená, že nemáš byť stĺpom. Potrebujeme ťa!

A čo teda robí stĺp stĺpom? Zrelosť – prejavuje sa v tvojom záujme o duchovné veci, v horlivosti a túžbe po Bohu. Bez týchto prímesí sa nikdy nestaneš stĺpom. Druhá vec je zodpovednosť. Neboj sa ju prijať. Tretia vec je vernosť. Ak sa ukážeš vo svojej cirkvi raz do mesiaca, ťažko z teba bude poriadny stĺp. Dajte do miešačky zrelosť, zodpovednosť a vernosť, nechajte zatuhnúť a budete sa čudovať, aké krásne a silné stĺpy cirkvi budeme mať.


Autor: Martin Hunčár

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave