Týždeň večerných modlitieb

Drahí priatelia, bratia a sestry,

dovoľte nám prizvať Vás do intenzívneho modlitebného týždňa za náš národ a momentálnu situáciu v našej krajine. Pán Ježiš nás povzbudzuje v Evanjeliu Lukáša 21:36 slovami „Bdejte každého času modliac sa…“

Boh povedal Jozuovi 1:3 „každé miesto na ktoré šľapí Vaša noha, dal som Vám“.

V Genezis 2:15 čítame: „Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a mal na ňu pozor“

Aj my chceme mať obrátenú pozornosť na náš národ, modliť sa a takto chrániť krajinu, do ktorej nás Pán zasadil.

Preto sme sa rozhodli urobiť intenzívny týždeň večerných modlitieb. Každý deň od pondelka do nedele od 18.00 do 24.00 hodiny formou modlitebnej reťaze. Na dole uvedenom linku sa môžete zapísať na hodinu/ny, v ktorej/rých sa chcete modliť. Okienka môžu byť zaplnené viacerými modlitebníkmi, pridávajte sa slobodne tak, ako Vám to vyhovuje.

Modlitebné témy

  1. Modlime sa za múdrosť pre vládu, premiéra, prezidentku, ministrov, ústredný krízový štáb
  2. Modlime sa za národ, za ochranu, spasenie, uzdravenie, žehnajme pokoj nášmu ľudu
  3. Modlime sa proti Covidu-19, vystierajme štít viery nad našimi rodinami a nad celým národom: „Hľa dal som Vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a všetkej moci nepriateľa a nič Vám neuškodí“ (Lk 10:19).
  4. Modlime sa za ekonomiku, pracovné miesta, aby sa neprepúšťalo, aby firmy nešli do krachu a špeciálne za to, aby Pán dal prosperitu svojmu ľudu.

2Kron 7:14 „a môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.“

Registrácia do modlitebnej reťaze 2.11.-8.11.2020
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave