Objav v Bohu svoj plný potenciál!

Prečo niektorí ľudia v živote uspejú a iní nie? Keď sa na to pýtali bohatých a úspešných, povedali, že je to výsledkom tvrdej práce. Menej úspešní však boli presvedčení, že úspech je dielom náhody, alebo obchádzania zákonov. Thomas Alva Edison povedal, že špičkový vedecký pracovník je len 1% talentu a 99% tvrdej zadnice. Historici sa rozchádzajú v tom, či mal pred vynájdením žiarovky 1000 alebo 10000 neúspešných pokusov, ale to je v podstate jedno. Keď sa ho novinári pýtali, či nie je unavený zo svojich zlyhaní odpovedal: „Aké neúspechy? Akurát som vynašiel 1000 spôsobov, ako sa to nedá urobiť“.

Raz Ježiš prechádzal Jerichom a zhromaždilo sa celé mesto. Všetci chceli vidieť tohto slávneho rabína naživo, čo keď zase urobí nejaký zázrak? Jedným zo zvedavcov bol aj Zacheus, výberca daní, kolaborant s nenávidenými Rimanmi. Myslím si, že jeho meno postupne upadalo v zabudnutie, lebo ho prehlušili všetky ostatné „mená“, ktoré mu dedinčania vymysleli. Od zradca, zlodej, naničhodník, povaľač, až po tie, ktoré tento blog neunesie… Viete však, čo znamená jeho skutočné meno Zacheus? Čistý, nevinný! Nič však nemohlo byť ďalej od toho, ako ho videli ľudia, dokonca aj on sám. Prv, ako ho odsúdiš, dovoľ mi povedať, že Boh má plán pre každého človeka. Dokonca o každom z nás napísal knihu. Neveríš? V Žalme 139 čítame. „Tvoje oči ma videli už v zárodku, všetko to bolo zapísané v tvojej knihe; dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal“ Boh naplánoval každý jeden deň dávno predtým, ako sa ktorýkoľvek z nich stal. Na večnom súde raz nebeský Otec otvorí Knihu života, v ktorej sú zapísané mená všetkých, ktorí prijali Krista za svojho Spasiteľa, ale otvorí ešte aj iné knihy (Zj 21:12)! Verím, že to sú knihy o všetkom, čo sme v živote mohli dosiahnuť, keby sme žili podľa Jeho plánov.

Zacheus bol možno najnenávidenejším občanom Jericha. Akoby to nestačilo, bol malého vzrastu, čo bolo iba ďalším námetom na hanlivé prezývky. Aké sú tvoje handikepy? Predtým, než ich vymenuješ, chcem ťa uistiť, že ich mali aj tí najslávnejší ľudia. Mojžiš koktal, Beethoven úplne ohluchol, keď mal 40, Eliáš bol plešatý a chcel spáchať samovraždu, Abraham Lincoln 3x zbankrotoval a dostal sa do blázinca, apoštol Pavol bol nízky a nebol dobrým rečníkom, Timoteus trpel častými žalúdočnými problémami, Ráchel bola krásna, ale dlho neplodná, naproti tomu Lea rodila, ale Biblia hovorí, že bola škaredá… Ak si sa niekde medzi nimi našiel, potom si sa ocitol v celkom dobrej spoločnosti.

Zacheus bol príliš malej postavy, preto vyliezol na figovník, aby v tej obrovskej procesii mohol Ježiša zahliadnuť. Čítame nádherný verš: „„žiadal si vidieť Ježiša, kto je“ (Lk 19:3). Nechcel stretnúť Ježiša preto, aby získal popularitu, alebo aby mu pomohol v kariérnom postupe, jednoducho chcel vedieť, KTO JE. Toto je bod obratu nielen pre Zachea, ale aj pre každého z nás. Kým je pre teba Ježiš rozhoduje o všetkom! Možno to poznáte: Môžete si kúpiť dom, ale nemôžete si kúpiť domov, môžete si kúpiť posteľ, ale nemôžete si kúpiť dobrý spánok, môžete si dokonca kúpiť aj priateľov, ale určite si nemôžete kúpiť lásku. Zacheus tušil, že v živote musí byť viac.

Dobre vedel, že riskuje všetko, lebo ak ho miestni uvidia na tom figovníku, rozvoj ľudovej tvorivosti nových prezývok už nikto nezastaví. Možno až keď na strom vyliezol, tak si všimol, že je planý. Aká hanba! Zliesť dole sa však už nedalo, lebo more ľudí pod ním sa zatvorilo. Možno sa po prvýkrát v živote pomodlil naozaj úprimne: „Bože, nech ma tu nikto neuvidí!“ Zástup sa rýchlo približoval. Aj keď Zacheus Ježiša ešte nikdy osobne nestretol, hneď mu bolo jasné, ktorý to je. Ježiš bol fascinujúci! A dodnes sa to nezmenilo.

C.S. Lewis napísal Kroniky Narnie, kde bravúrne zobrazil duchovný svet. Ježiša v jeho diele reprezentuje majestátny lev Aslan. Dievčatko Lucy ním bola taká nadšená, že sa rozhodla, že ho musí predstaviť svojej kamarátke. Tá sa však zľakla a povedala: „Dúfam, že ho nikdy nestretnem!“. Lucy hneď namietala: „To si mi nerozumela! Ak ho niekedy uvidíš, budeš chcieť k nemu utekať. Budeš chcieť položiť ruky okolo jeho šije a schovať svoju tvár do jeho hrivy a už nikdy viac nebyť bez neho“. „Ó, tak ty myslíš, že je bezpečný?“ Opýtala sa jej. Lucy ostala prekvapená a šibalsky odvetila: „Nie, bezpečný nie je, ale za to je veľmi dobrý!“

S Ježišom sa nebudeš nudiť. Otrasie tvojimi komfortnými zónami a ponúkne ti život, o ktorom budeš s nadšením rozprávať svojim vnukom. Aslan možno nie je úplne „bezpečný“, ale je určite „veľmi dobrý“!

Ako zástup prechádzal mestom, Ježiš sa zrazu zastavil. Keď sa zastavil Ježiš, zastavil sa celý zástup. Priamo pod figovníkom. Keď Ježiš zdvihol oči, tisíce párov očí sa zdvihlo tiež. Zacheus bol presvedčený, že toto už neprežije. Teraz ho dorazí ešte aj tento svätý muž a život v Jerichu už bude neznesiteľný. Jednoducho skončil. Chvíľu trápneho hrobového ticha preťal Ježišov hlas. „Zachee, zídi rýchlo dolu, lebo dnes MUSÍM zostať v tvojom dome!“ Kto mu povedal ako sa volá? Jericho nebolo miesto, kam by Ježiš chodieval dovolenkovať. Odpoveď je jednoduchá. Ježiš pozná každého z nás a dokonca pozná aj naše pravé meno. Nevidí len naše momentálne postavenie, ale aj naše večné poslanie. „Zacheus, ten čistý!“

Predstavte si zdesenie náboženskej obce: „Rabín bude večerať u najväčšieho hriešnika“, reči sa šírili ako oheň. Ježiš bol celebritou svojej doby a viem si predstaviť, že mal kalendár nabitý stretnutiami. Určite bol pozvaný k miestnemu rabínovi alebo starostovi, ale Zacheusov hlad po pravde, zmenil Ježišove plány.

Malý chlapík zliezol z planého figovníka a s radosťou Ježiša prijal. Čo keby ten planý figovník zastupoval drevo Golgotského kríža? Zasluhujeme si odsúdenie, ale Ježiš sa k nám pozýva na večeru. Chce stolovať v našom dome napriek tomu, že o nás vie všetko. V knihe

Naroď sa znova píšem:
„Kríž mení naše mínus na plus. Mení naše prekliatie na požehnanie, naše choroby na uzdravenie, naše zúfalstvo na radosť. Po stáročia veľkí myslitelia a básnici hľadali definíciu lásky. Myslím si, že ju už dvetisíc rokov nemusíme hľadať. Láska sa totiž hláskuje K-R-Í-Ž.“
Zacheusovo obrátenie bolo hlboké. Zvolal: „Ak som niekoho okradol, vraciam 4-násobne a polovicu svojho majetku dávam chudobným“. Daj do poriadku svoj život! Kríž má dve brvná. Jedno je vertikálne a zastupuje náš vzťah s Bohom, druhé je horizontálne a zastupuje vzťahy s ľuďmi. Počúvaj toto: „Život sú vzťahy, všetko ostatné sú iba detaily!

Zacheus prijal spasenie a stal sa novým človekom. Potiaľ biblický záznam. Čo sa však s ním stalo ďalej? Klement Rímsky, ktorý žil v druhom storočí a bol učeníkom apoštolských otcov, vo svojom diele Stromata píše, že Zacheus bol ten 12-ty apoštol, ktorého zvolili losom namiesto Judáša Iškariotského. V ďalších spisoch čítame, o „Zacheusovi, colníkovi, biskupovi v Cezarei“. Kto by to kedy povedal? Zacheus a biskup? Ten colník je dnes Božím služobníkom? Pamätajte na to, že Boh o vás napísal knihu. Pozná vaše pravé meno a skutočné poslanie, aj keď je teraz ešte zašpinené blatom zlyhaní či posmeškami ľudí. Z celého srdca vám prajem, aby ste v Bohu objavili svoj plný potenciál!


Autor: Peter Čuřík

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave