Národné modlitebné raňajky 10.6.2021

Rada Národných modlitebných raňajok vás srdečne pozýva na Národné modlitebné raňajky.

Podujatie sa uskutoční 10. júna 2021 o 8:00 h. ráno prostredníctvom virtuálneho kanála Youtube. Podujatie začína malým pred programom o 7:40h. Je to 20 minút, v ktorých dávame priestor účastníkom pohodlne sa pripojiť k nám na Youtube link, pripraviť si na stôl svoje raňajky a započúvať sa do piesní Slovenského ekumenického speváckeho zboru pod dirigentským vedením pána Ewalda Danela. Presne o ôsmej hodine sa začne oficiálny program.

Hlavnou témou Národných modlitebných raňajok je „vďačnosť“ Bohu za náš národ, spôsob akým nás vytvoril, danosti a kvality, ktorými nás obdaroval, územie, do ktorého nás zasadil, za nesmierne bohatú a vzácnu históriu, za osobnosti, ktoré požehnal nášmu i ďalším národom, za dnešok, život a jeho podoby aké môžeme dnes žiť, za budúcnosť, ktorú veríme v Ňom máme, v úplnej dôvere, že náš Boh o nás dobre zmýšľa. A v neposlednom rade za to, že sme sa stali skrze Jeho veľkú milosť a dar národom viery, ktorý celú históriu poznal svojho Pastiera a poznával obraz seba ako oviec, ktoré ho nasledujú.

Hlavné slovo pre podujatie sme prijali so Žalmu 33, 12: „Blahoslavený národ, ktorého Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo“.

V programe zaznejú chvály v podaní Miriam Kaiser, úvodný obraz ku téme vďačnosti nám priblíži brat Martin Vrábel, po ktorom budú nasledovať krátke dvojminútové príhovory a modlitby vybraných predstaviteľov cirkví, spoločenstiev a kresťanských politikov. Medzi príhovormi zaznejú piesne a inštrumentálne skladby. Celý program vyvrcholí záverečnou piesňou viacerých interpretov z Čiech a Slovenska.
Celé podujatie bude trvať približne hodinu a dvadsať minút.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave