Deň modlitby a pôstu za Slovensko 16.9 o 18.30

16.9.2021 vás znova pozývame do modlitby a pôstu za náš národ. Tento dátum má 2 symboliky:

Je Jom Kipur, Deň zmierenia; ako lídri evanjelikálnych cirkevných zborov sme videli za dobré zvolať Boží ľud do spoločných modlitieb a pôstu za Slovensko, znova pod záštitou Rádia 7. Náš národ to znova veľmi potrebuje. 16.9 je tiež odkazom na biblické zasľúbenie v 2Par 16:9: “Lebo oči Hospodinove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu”Boh nepotrebuje našu silu, ale celé naše srdcia, obrátené k Nemu. Keď mu ich ponúkneme, obráti svoju silu k nám.

Prvýkrát v tomto roku, 16.3.2021 sme pozvali cirkev na Slovensku do spoločného Dňa modlitby a pôstu a boli sme vďační za úžasnú odozvu a podporu naprieč Slovenskom a kresťanskými cirkvami. Sme presvedčení o tom, že Boh vyslyšal volanie svojho ľudu a znova nám ukázal, že modlitba musí byť v cirkvi prioritou. Boh je pripravený odpovedať na modlitby svojho ľudu ešte horlivejšie, ako je cirkev horlivá sa ich modliť.

Pripojte sa k nám, keď sa budeme spoločne modliť s našimi pastori a lídrami spoločenstiev prostredníctvom LIVE vysielania Slovo života Bratislava cez našu stránku www.slovozivota.sk, cez náš YouTube.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave