Večer pre ňu

Drahé sestry, 

veľmi srdečne a s veľkou radosťou vás opäť pozývam na nádherný event Večer pre ňu. Verím, že spolu zažijeme Boží občerstvujúci dotyk v Pánovej prítomnosti a v spoločenstve navzájom.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave