Večer pre ňu…

Drahé sestry, 

veľmi srdečne a s veľkou radosťou vás opäť pozývam na nádherný event Večer pre ňu, ktorý sme dlho nosili vo svojom srdci. Verím, že spolu zažijeme Boží občerstvujúci dotyk v Pánovej prítomnosti a v spoločenstve navzájom.

Počas Večera pre ňu pre vás pripravujeme občerstvenie pre ducha, dušu, telo.

Predbežný program je nasledovný:

  • Občerstvenie pre ducha – budeme chváliť Pána a zdieľať sa s Božím slovom
  • Občerstvenie pre dušu – obecenstvo, zoznamovanie sa navzájom, občerstvenie
  • Občerstvenie pre telo – pripravujeme „beauty kútik“

Začíname v piatok 10.6. už o 18.00! Rezervujete si tento večer a ak máte deti, poproste svojich manželov, alebo príbuzných, aby sa o ne postarali. Ak by to nebolo možné, kontaktujte nás a budeme hľadať spoločne riešenie.

Prosíme vás, aby ste sa zaregistrovali najneskôr do 5.6., aby sme vedeli dobre nastaviť kapacitu eventu aj s občerstvením.

Večer pre ňu je určený pre dievčatá a ženy. Našou túžbou je pozvať do tohto “sesterstva” štyrikrát do roka, už teraz sa na to teším!

Nech sa Pán mocne oslávi!

S láskou a vďakou!

Katka Čuříková

Registrácia:

  • dátum: 10. júna 2022
  • čas: 18:00
  • možnosť zaregistrovať sa do 5.6.

Registrácia bola ukončená. Ďakujeme za pochopenie.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave