God loves you

Evanjelium pochádza z gréckeho slova evangelion a znamená dobrú správu, ktorú sme pre teba zhrnuli do 4 bodov.

God loves me!
Prvým bodom je, že Boh ťa veľmi miluje! Istý múdry muž raz povedal: „Biblia nezdôrazňuje nič tak veľmi ako práve Božiu lásku.“ Každý jeden človek je pre Boha dôležitý. Jeho láska k nám je bezhraničná a bezpodmienečná. Boh si ťa zamiloval večnou láskou. Otvor mu svoje srdce a prijmi jeho objatie. (Biblia: 1. Jána 4:16, Jeremiáš 31:3)

 

I have sinned
Hriech nás oddelil od Božej lásky. Hriech sa po grécky povie hamartia a znamená minutie cieľa. Hrešíme, keď ignorujeme Božiu vôľu a porušujeme jeho zákony. Hrešíme, keď sa správame sebecky. Hriech narúša naše vzťahy s priateľmi, rodinou a v konečnom dôsledku vedie k večnému odlúčeniu Boha. (Biblia: Izaiáš 59:2, Rimanom 6:23)

 

Jesus died for me
Tretím bodom je najznámejšia udalosť v histórii ľudstva, ktorá však často zostáva nepochopená. Odplatou za hriech je smrť. Všetci sme zhrešili a stratili sme prístup k stromu života. Ale Boh nás tak veľmi miluje, že poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby za nás zomrel. Zomrel, aby sme získali odpustenie a večný život. (Biblia: Ján 3:16, Rimanom 5:8)

 

I need to decide to live for God
Boh urobil všetko pre to, aby ti ukázal, ako veľmi ťa miluje. Ale rozhodnutie je na tebe. Ježiš prišiel na to, aby ti dal život v hojnosti. Stačí, aby si vyznal svoj hriech a poprosil Boha o odpustenie. Potom pozvi Ježiša do svojho života ako Pána a Spasiteľa a budeš zachránený. Rozhodni sa ešte dnes! (Biblia: Zjavenie 3:20, Ján 1:12)

 

A prayer

Drahý Bože, ďakujem ti že ma miluješ a vždy chceš pre mňa len to najlepšie. Je mi ľúto, že som ťa ignoroval a šiel svojou vlastnou cestou. Uvedomujem si, že môj hriech zraňoval teba i ľudí okolo mňa. Prosím, odpusti mi to. Verím, že Ježiš Kristus zomrel za moje hriechy a na tretí deň vstal z mŕtvych. Prijímam Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa. Amen.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave