Často čelíme v živote „obrom“, ťažkostiam, ktoré sa zdajú nad naše sily. Akým výzvam čelíš ty? Nezaplatené účty či dlhy? Diagnóza od lekára, ktorá...

VIAC

Práve sa nachádzame v pôstnom období pred Veľkou nocou. Zmysel tohto času je sebaskúmanie. Okrem iného je to sebaskúmanie nášho osobného vzťahu...

VIAC

Ezechiel kapitola 37, opisuje videnie o Božom ľude, ako o suchých kostiach. Slovo Božie hovorí vo verši 2, že ich bolo veľmi mnoho a boli veľmi...

VIAC

Bunka v ľudskom tele funguje ako malá dômyselná továreň. Všetko v nej má svoj zmysel. Možno nevieš, čo sú mitochondrie a ribozómy, ale musia tam...

VIAC

Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života, a budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy. (Žalm 23,6)   Možno sa opýtaš...

VIAC
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave