Vývoj a dôsledky reformácie
Vývoj a dôsledky reformácie

Pavel Hoffman Po dlhšom období stavu bez výraznejších zmien vo svete sa ľady začínali znovu hýbať v stredoveku v 13. storočí. Rímskokatolícka cirkev, „jediná nositeľka spasenia“, ako sama seba dlhé roky nazývala, ktorá prostredníctvom pápeža...

Viac
Habáni (16. storočie)
Habáni (16. storočie)

Radikálna reformácia v našich končinách V minulom čísle sme sa venovali hnutiu anabaptistov (novokrstencov), ktoré patrilo k tzv. radikálnej vetve reformácie. Toto hnutie, ktoré vzniklo vo Švajčiarsku, dalo zrod prvej nezávislej cirkvi svojej...

Viac
Ulrich Zwingli (1484 – 1531)
Ulrich Zwingli (1484 – 1531)

Švajčiarska reformácia V posledných dvoch číslach sme sa zaoberali postavou Martina Luthera, hlavného zástupcu nemeckej reformácie. Zhruba v tom istom období sa však podobný reformný pohyb spustil aj na mnohých iných miestach Európy. Jedným...

Viac
Martin Luther (1483 – 1546), 2. časť
Martin Luther (1483 – 1546), 2. časť

Reformácia V minulom čísle sme sa začali venovať kľúčovej osobnosti reformácie – Martinovi Lutherovi, ktorý ako mních spoznal ospravedlnenie z viery a spôsobilo to revolúciu nielen v jeho živote, ale v celej nemeckej spoločnosti i v zahraničí...

Viac
Girolamo Savonarola (1452 – 1498)
Girolamo Savonarola (1452 – 1498)

Bojovník proti nemravnosti V predchádzajúcich číslach sme písali najmä o reformnom pohybe u našich západných susedov – o Jánovi Husovi, husitoch a Jednote bratskej. Avšak 15. storočie bolo obdobím hľadania očisty cirkvi nielen v Čechách. Aj v...

Viac
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave