Príležitosť preskúmať zmysel života – Alfa kurz v Bratislave

Alfa kurzy začali v anglikánskom kostole v Kensingtone v západnom Londýne v roku 1977 s cieľom občerstviť a pomôcť obnoviť základy kresťanstva pre vlažných kresťanov. Farár Nicky Gumbel však zmenil ich zacielenie najmä na ľudí, ktorí sa s kresťanstvom chcú oboznámiť. S úžasným úspechom začali meniť tisíce zatvrdnutých ateistov na odovzdaných kresťanov. Kurzy sa organizujú už v 169-tich krajinách v približne 66 000 kresťanských zboroch. Absolvovalo ich viac ako 24 miliónov ľudí.

 

Skrátenú verziu Alfa kurzu sme robili už niekoľkokrát, ale prvý raz v našich nových priestoroch na Tomášikovej 30. V kaviarni vzniklo veľmi príjemné prostredie, ochotní ľudia zo zboru vždy pripravili chutné jedlo. Kurz pravidelne navštevovalo okolo 50 ľudí, z ktorých polovicu tvorili hostia, ktorí ešte len hľadajú odpovede na otázky o viere. Počas šiestich stretnutí mali príležitosť preskúmať zmysel života, otvorene vyjadriť svoj názor pri diskusii a zakúsiť Božiu moc aj na následnom stretnutí na chate v Modre, kde sme sa zamerali na osobu a pôsobenie Ducha Svätého.

 

Účastníci kurzu povedali o Alfe:

„Je dobrým prameňom, skvelým zhrnutím toho, čo mnohí z nás už zažívajú a čo v srdci očakávajú.“ Miro

„Božie pravdy sú podané takým spôsobom, že sú aj po rokoch občerstvením a povzbudením.“ Samuel

„Vzácny čas s vyučovaním o faktoch, ale tiež duchovných pravdách, ktoré nám v živote pomôžu duchovne rásť a šíriť Božiu lásku.“ Ľubka

„Som veľmi vďačný za všetkých hudobníkov a najmä za speváčky Danku a Katku.“ Martin

 

Témy:

Kto je Ježiš?
Prečo Ježiš zomrel?
Je Biblia dôveryhodná kniha?
Ako získať vieru?
Uzdravuje Boh aj dnes?
Ako nás Boh vedie.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave