Rice Broocks – Boh nie je mŕtvy

Novinka z nášho vydavateľstva vás možno svojím zameraním prekvapí. Zdalo sa nám však, že na Slovensku potrebujeme aj my prispieť k apológii, obrane viery. Viac ako 20 % obyvateľstva sa hlási k ateizmu, a aj preto je dôležité, aby veriaci poznali mnoho relevantných argumentov, ktoré obstoja v diskusiách s neveriacimi. Viac informácii o knihe nájdete aj na str.2.

Rice Broocks je spoluzakladateľom cirkevných zborov Every Nation, ktoré v súčasnosti zahŕňajú viac ako tisíc zborov a spoločenstiev vysokoškolákov v šesťdesiatich krajinách sveta. Je pastorom Bethel World Outreach Church v Nashville a autorom niekoľkých kníh. Doktorát získal na Fullerovom teologickom seminári.

 

Vysokoškoláci ma často stavajú pred takúto výzvu: „Dokážte nám, že Boh existuje a že kresťanstvo je pravdivé.“ Moja odpoveď? „Ak sa mi to podarí, uveríte v Neho a stanete sa Kristovými učeníkmi?“ Ak je ich reakcia záporná, poviem im: „Váš problém nie je v nedostatku informácií. Ak by som vám zodpovedal všetky otázky, aj tak by ste neuverili; váš skutočný problém totiž nie je intelektuálny, ale duchovný.“

 

Vojna svetonázorov

Nikto do tejto diskusie nevstupuje úplne neutrálny alebo objektívny. Inými slovami, rozum sa nespráva vždy rozumne; často je totiž pod vplyvom sebeckých motívov. Niektorí ľudia sa domnievajú, že na svoje zvrhlé správanie majú dôvod. Ich pohľad na svet podlieha skazenému mysleniu.

Teistický svetonázor sa zameriava na Boha. Theos v gréčtine znamená „boh“. Teisti preto veria, že Boh existuje, stvoril svet a udržuje život na zemi. Ateistický svetonázor, označovaný tiež ako naturalizmus, sústreďuje svoju pozornosť na prírodu. Grécka predpona a – znamená neprítomnosť opisovanej skutočnosti. Ateisti preto neveria v existenciu Boha a všetko vysvetľujú iba pôsobením prírodných síl.

Mnohí ateisti pôsobia dojmom objektivity, odvolávajúc sa na Sokratove slová: „Vedci nasledujú dôkazy, kamkoľvek ich zavedú.“ Samozrejme, iba ak ich nezavedú k Bohu. Tvrdenie, že mimo fyzického sveta nič neexistuje, nemôže nikto dokázať, preto v podstate ide o vyznanie viery.

 

„Predstavte si, že nebo neexistuje.“

Ak by mal ateizmus hymnu, určite by ňou bola pieseň Johna Lennona „Imagine“: „Predstavte si, že nebo neexistuje…“ Čo ak by bola Lennonova pieseň pravdivá? Bol by svet lepší, keby Boh neexistoval? Skúsme si to predstaviť.

Ak neexistuje nebo, neexistuje ani Boh. Ak nieto Boha, ani neba, tento život je všetkým, čo máme, a smrť znamená definitívny koniec. Čo si Lennon iba predstavoval, to Lenin vybudoval v komunistickom Rusku. Život v jeho bezbožnej ríši bol nočnou morou – mučenie, genocídy a temnota. Ateistické režimy Hitlera, Stalina, Pol Pota a Mao Ce-tunga spravili z 20. storočia najkrvavejšiu epochu dejín ľudstva.

Ak je Boh mŕtvy, je mŕtvy aj človek. Utopické sny o ľudskom raji pôsobia ideálne, až kým si nespomenieme na dôležitú skutočnosť: príčinou zla je sám človek. Ľudia, ktorí neuznávajú Božie prikázania, konajú na základe pudov, túžob alebo vášní. Ak nepoznáme Božie zákony, nedokážeme rozlíšiť dobro a zlo. Predstavte si, že by si policajti v každom veľkom meste vybrali týždeň voľna: nikto by nedohliadal na plnenie zákona, zločinci by zostali bez trestu. Aký by bol výsledok: pokoj a mier alebo bezprávie a chaos?

Ak neexistuje nebo, nejestvuje ani odmena za dobré skutky. Prečo by mal človek napríklad obetovať svoj život za vlasť? Ak neexistuje peklo, nejestvuje ani konečný trest za zlo. Inými slovami, teroristi, ktorí na ľuďoch napáchali zverstvá, nakoniec vyviaznu bez trestu.

Pokus vybudovať spoločnosť bez Boha tu už bol – a zlyhal. Aj náboženstvo bez Boha by bolo rovnakou katastrofou. Dávni proroci varovali, že aj keď Boha uctievame perami, naše srdcia môžu byť od Neho vzdialené. Toto varovanie nachádzame aj v Novej zmluve, ktorá hovorí, že niektorí ľudia „budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať“ (2Tim 3:5, Ekum. pr.). Ak nahliadneme do minulosti, uvedomíme si, že niektorí kresťania dali kritikom viery veľa streliva. Väčšina ich zlyhaní bola výsledkom neposlušnosti voči Božiemu príkazu milovať, slúžiť a odpúšťať. Ježiš nazval pokrytectvom prázdne náboženstvo, ktorému chýba pravý súcit. Nedajte sa však zmiasť, náboženstvo nemá monopol na pokrytectvo.

 

Viera bez nedostatkov a škvŕn

Kresťanstvo si v komunikácii so skeptikmi v 20. storočí poškodilo dobré meno svojou aroganciou a neznalosťou. V nasledujúcom storočí sa úlohy vymenili. Jednou z obľúbených taktík ateistov je zosmiešňovanie všetkého, čo súvisí s náboženstvom, obzvlášť s kresťanstvom. Akékoľvek nepodložené tvrdenie sa prezentuje ako dôveryhodné, ak pomáha podkopávať vieru v Boha. Ak veriaci nebudú na to dôkladne pripravení, môžu podľahnúť mylnému presvedčeniu, že ich viera je nepodložená.

Istý študent mi povedal, že na hodine filozofie padla takáto otázka: ak je Boh všemohúci, mohol by stvoriť takú skalu, ktorou by nedokázal pohnúť? Keďže si s ňou nedokázal poradiť, napokon prišiel o vieru. Ak tvojou vierou otriasol jeden rébus, tak si nespadol z veľkej výšky, pomyslel som si. Nevzdajme sa pravdy, keď títo evanjelisti neviery budú na nás kričať svoje sebavedomé lži. Spomínaná otázka popiera zákon logiky o neprotirečení. A odpoveď na filozofovu hádanku je jednoduchá: keďže Boh je všemohúci, nemohol by stvoriť nič také, s čím by si nedal rady.

Iné spochybnenia sú ešte absurdnejšie. Komik Bill Maher často kritizuje náboženstvo pomocou výsmechu. Väčšinu jeho argumentov možno filozofickým jazykom označiť za podsunuté argumenty alebo slamené panáky (falošné tvrdenia, ktoré boli vytvorené iba na to, aby sa dali ľahko vyvrátiť). Maher si často vyberá to najhoršie, čo sa spája s náboženstvom (samovražedných atentátnikov, kňazov zneužívajúcich deti a najmä ľudí, ktorí odmietajú prijať, že evolúcia je fakt), a vykreslí to v tých najhorších farbách. Svoje prejavy končí vyhlásením: „Náboženstvo musí zomrieť.“19

Hoci v mene náboženstva, a dokonca aj v mene Ježiša Krista, sa napáchalo veľa zla, úprimným skúmaním dokážeme oddeliť pravdu od omylu a skutočnosť od fikcie. Falošné tvrdenia treba spochybniť a dokázať, že sú iba prázdnymi výmyslami. Fanatizmus je ľudský problém, nie náboženský. Neveríte? Stačí sa pozrieť na nejaké športové podujatie, rockový koncert alebo politické zhromaždenie. Ateistickí fanatici preháňajú rovnako ako ich veriace náprotivky. Politiku nezavrhujeme iba preto, že existujú zlí politici, ani podnikanie neodmietame iba preto, že existuje aj mnoho nečestných obchodníkov; rovnako sa aj v otázkach viery musíme naučiť odlišovať vzácne od bezcenného.

Znovu zdôrazňujem, že Ježiš Kristus nie je závislý od človekom vytvorenej filozofie a náboženstva. On sám kritizoval prázdne náboženské úkony a plytký spôsob života. S malou dávkou úsilia môžete mať vieru bez nedostatkov a škvŕn. Takáto viera sa začína skalopevným presvedčením, že Boh skutočne existuje. Falošné tvrdenia súčasnej doby skúmajme rovnako ako pokladník, ktorý overuje pravosť bankoviek. Nezabudnime, že nestačí iba veriť, že Boh existuje. Dokonca aj démoni veria v Boha a trasú sa. Našou úlohou je názorne ukázať a vysvetliť Božie pravdy takým spôsobom, ktorému ľudia okolo nás porozumejú.

 

Čo sme sa naučili z 11. septembra

Niekoľko dní po teroristickom útoku sme sa s niekoľkými priateľmi vybrali do New Yorku, aby sme pomohli ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. Majiteľ mojej obľúbenej reštaurácie Carnegie Deli mi po niekoľkých týždňoch pravidelných nedeľných bohoslužieb poďakoval za naše odhodlanie pomáhať jeho mestu. Spomínam si na príbeh, ktorý sa v tomto podniku odohral. Sandy, majiteľ reštaurácie, ma pozval k stolu, pri ktorom sedeli konatelia istej televíznej stanice, a povedal: „Reverend [neznášam toto oslovenie!], táto spoločnosť musí spáliť všetok nábytok, pretože niekto im posiela listy obsahujúce antrax. Vedenie nechápe, prečo sa to deje. Mohli by ste to nejako vysvetliť?“

Prisadol som si k vplyvným mediálnym magnátom a premýšľal, ako im zvestovať Krista múdrym a dôveryhodným spôsobom. Nakoniec som povedal: „Ak sme sa z 11. septembra niečo naučili, tak je to predovšetkým to, že všetky náboženstvá nie sú rovnaké. Boh, ktorý teroristom prikázal nasadnúť do lietadiel, priletieť do tohto mesta a zabíjať ľudí, nie je ten istý ako Boh, ktorý nám vnukol, aby sme sem každý týždeň prichádzali pomáhať.“

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave