Stĺpom v Božom dome

Božie slovo v Genezis 28:18 hovorí, že keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj, Hospodin je na tomto mieste, ja som to nevedel. Bál sa a povedal: Akú hrôzu vzbudzuje toto miesto! Nie je to nič iné ako Boží dom, toto je nebeská brána. Jákob včas ráno vstal, vzal kameň, čo mal položený pod hlavou, postavil ho ako posvätný stĺp a zvrchu ho polial olejom. Tomu miestu dal meno Bétel.

Nebudeme komentovať kvalitu jeho vankúša, ale zamerajme sa na podstatné – má videnie, vidí anjelov zostupovať z neba na zem a naspäť po rebríku potom k nemu Boh hovorí a Jákob stavia stĺp.

Boh od nás očakáva, že budeme stĺpmi. On sám bol stĺpom: keď Izraelci putovali z Egypta do Zasľúbenej zeme, Božou úlohou bolo ukazovať im cestu a chrániť ich. Napríklad, zmiatol Egypťanov, keď Izraelitov dobehli pri Červenom mori. Boh ich zachránil a oni putovali ďalej. Neskôr Mojžiš postavil príbytok (svätostánok alebo stan stretávania), ktorý bol predobrazom budúceho chrámu a cirkvi. Ako vyzeral? Mal veľa stĺpov. Opona, ktorá oddeľovala svätyňu od svätyne svätých, bola zavesená na stĺpoch a aj hneď pri vchode na nádvorie boli stĺpy. Prečo to hovorím? Možno slúžiš v cirkvi hneď pri vchode a vítaš ľudí. Odteraz si vždy spomeň na tento stánok a buď stĺpom. Možno máš v cirkvi nejakú inú praktickú službou. Spomeň si na tých 5 stĺpov z akácioveho dreva a buď jedným z nich. Alebo máš službu, ktorú možno prirovnať ku službe vo svätyni svätých – vedieš ľudí k uctievaniu, kážeš Božie slovo – spomeň si na tie 4 stĺpy, na ktorých bola zavesená opona do svätyne svätých.

Silu cirkvi nemôžeš zmerať podľa účasti ľudí na bohoslužbách. Ani podľa duchovného pomazania hlavného pastora, ani podľa budovy či majetku, ktorým disponujú. Silu cirkvi zmeriaš jedine podľa pilierov – koľko zrelých, zodpovedných a verných ľudí tam nájdeš.

Popis chrámu nájdete v 2. Paralipomenon. Aj tu sa nachádza veľa stĺpov… Jeden verš z 2 Par 3:17 ma zaujal: „Pred chrám postavil stĺpy; jeden sprava, druhý zľava. Pravý pomenoval Jachín, ľavý Boaz.“

Vedeli ste, že aj stĺpy majú mená? Boaz znamená “sila”, Jachín znamená “On ustanoví”. Toto je charakteristika Božieho chrámu. Chceme silu. Chceme Boaza. Ale nie našu vlastnú. Jeho silu. A On je staviteľom. Ak Hospodin nebude stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Nech On stavia, On buduje, On ustanovuje. Chceme Jachína. Aj teba Boh volá menom. Nie si kus železa, ani betónu. Si dôležitý živý stĺp v Božom dome.


Autor: Martin Hunčár

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave