Vernosť prináša ovocie

Verím, že práca každého z nás je dôležitá. Nezáleží na tom, či robíme veci, ktoré sú viditeľné či ocenené na tejto Zemi. Boh vidí v skrytosti a odpláca zjavne. Boh má inú meraciu sústavu než človek. Keď išiel prorok Samuel na Boží pokyn do Betlehema, aby pomazal nového kráľa nad Izraelom, prišiel na hostinu k Izaimu. Ten mu hrdo predstavil svojich siedmich synov. Prvý bol najstarší, Eliáb, podľa zákona dedič zasľúbenia, muž statnej postavy, rodený líder. Samotný Samuel bol oklamaný a keď ho uvidel, povedal si: „Dozaista je pred Hospodinom jeho pomazaný“ (1Sam 16:6). Avšak Božia odpoveď bola záporná. „Ale Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol; lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce.“ To je veľmi zásadné prehlásenie. Neznamená to, že môžeme žiť ako sa nám zachce, hlavne ak máme správne srdce. To, čo nám tu Boh chce povedať je, že na prvom mieste ho zaujímajú postoje a motívy nášho srdca.

Dávid pásol ovce a bol úplne zabudnutý. Jeho vlastný otec ho ani len nepozval na hostinu s prorokom. S Dávidom nikto nerátal; okrem Boha. Boh videl Dávidove srdce. Počul jeho spev a jeho žalmy na rozsiahlych ale pustých planinách Judska. Jeho piesne nevychádzali v tisícových nákladoch v Jeruzalemských spevníkoch ani sa nehrávali na bohoslužbách. Ale v nebi boli známe. Celé nebo vedelo, že v mladom Dávidovi je budúcnosť Izraela. Je zvláštne ako sa ľudský a nebeský pohľad môžu radikálne líšiť.

Nedávno som spoznal pastora, ktorý založil zbor v Severnom Írsku, v hlavnom meste Belfast. Prešiel neľahkým obdobím a Boh ho postavil na miesto neustálych konfliktov. Nikdy nezabudnem na to, čo mi povedal: „If you fail to prepare you prepare to fail“. V slovenčine sa možno trochu vytratí tá slovná zámena, ale obsah zostáva rovnaký: „Ak zlyháš v príprave, pripravíš sa na zlyhanie.“ Nech vám Boh dá milosť, aby ste boli verní v mále a slúžili Pánovi s radosťou.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave