Teflónové srdce

Premýšľal som nad tým, prečo ľudia tak často neprijímajú zvesť evanjelia. Je určite mnoho tých, ktorí ešte len majú uveriť a spoznať, že jediná zmysluplná cesta života a nádeje je Ježiš Kristus. Napriek tomu je stále príliš veľa takých ľudí, ktorí doteraz nestretli, nepoznali alebo neprežili osobnú skúsenosť so živým Kristom.

V 1. liste Korintským 1:26 sa píše, že „…nie mnoho múdrych podľa tela, nie mnoho mocných, nie mnoho urodzených je medzi vami zachránených.” Myslím si, že niekde medzi týmito riadkami sa nachádza odpoveď, prečo sa ľudia bránia evanjeliu. Pavol hovorí, že medzi spasenými nie je mnoho urodzených. V modernom jazyku to znamená, že tí, ktorí vlastnia majetky, sú vo vysokom spoločenskom postavení alebo sa tešia intelektuálnemu uznaniu spoločnosti, majú problém byť oslovení dobrou správou o Kristovi.

Ježiš vyučoval, že srdce človeka je pôdou pre semeno Božieho slova. Vo vyučovaní o rozsievačovi a pôde, na ktorú toto semeno dopadá, označil jeden z typov pôdy ako pôdu skalnatú. Je to taká pôda, do ktorej sa semeno Božieho slova nedokáže zakoreniť. Z rôznych dôvodov je takéto srdce obalené skalnatým materiálom, ktorý by sme v modernom jazyku mohli výstižne povedať, srdce potiahnuté odolným teflónom.

Teflón je látka vyrobená z niekoľkých toxických chemických látok. Najlepší priateľ gazdiniek, najklzkejší materiál na svete, odolný voči špine, mastnote a vode – aj takéto prívlastky má teflón. Otázkou zostáva, nakoľko je zdraviu škodlivý, ale to je už iná téma. Teflón spôsobí, že praženicu nepripálite. Na druhej strane je obyčajná panvica menej populárna. Jedlo sa na ňu ľahšie pripaľuje, strávite viac času jej umývaním, je neodolná a má aj ďalšie iné nevýhody. Ale poviem vám ako odborník na gastronómiu tajomstvo. Aj na obyčajnej panvici pripravíte úžasné jedlo.

Možno nie uznávaný, možno nie až tak bohatý ale zato radostný a naplnený zmyslom života. Kiež by sme boli múdri, finančne prosperujúci a intelektuálne rozhľadení a pritom si zachovali jednoduché, obyčajné a úprimné srdcia. Srdcia, ktoré nebudú povrchovo upravené žiadnym z mnohých teflónov (akým je napríklad materializmus), ktoré ponúka svet. Srdcia, ktoré budú pripravené s ochotou prijať pravdu Božieho slova.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave