Boh je Bohom zmluvy (rozhovor s Christerom Linebäckom)

Christer prišiel do Bratislavy, aby tu počas jedného decembrového týždňa vyučoval na biblickej škole predmet Krvná zmluva. Pri tejto príležitosti sme mu položili pár otázok.

1. Christer, toto bola po dlhom čase tvoja druhá návšteva Slovenska. Aké sú tvoje dojmy z ľudí a z krajiny?

Hoci som počas mojej krátkej návštevy na Slovensku nemal toho možnosť vidieť veľa, z toho, čo som videl, na mňa asi najväčší dojem urobili ľudia. Hlavne to bola priateľskosť, jemnosť a úžasný hlad po Bohu, čím si získali moje srdce. Bolo taktiež úžasné vidieť, že v cirkvi je veľa mladých ľudí a mladých kresťanských rodín, ktoré milujú Pána. Cirkev v tomto meste je práve to, čo so som vnímal ako úžasný pozitívny protiklad ku kovovému chladu veľkomesta.

 

2. Môžeš nám povedať, ako si ty sám prišiel k Pánovi?

Moji rodičia, ktorí boli vrúcimi kresťanmi, sa za mňa veľa modlili. Spomínam si, že keď som mal 15 rokov, mal som videnie, ako Ježiš stojí vzadu v cirkvi a čaká na mňa s vystretými rukami. Avšak Krista som prijal až neskôr, keď som mal 22 na základe hlbokého usvedčenia od Ducha Svätého počas zhromaždenia.

 

3. Čo je podľa teba veľmi dôležité v živote znovuzrodeného kresťana?

Tou najdôležitejšou vecou podľa 15. kapitoly evanjelia Jána nie je, samozrejme, prijať Pána Ježiša, ale zostávať neustále v ňom. Aby sme zostali verní, aj keď veci nejdú tak ako sme si naplánovali. Je jednoduché nasledovať ho, keď je všetko úžasné, ale oveľa dôležitejšie je to, čo urobíš napríklad vo štvrtok poobede, keď vonku prší a si sám doma.

 

4. Počas týždňa na biblickej škole Slova života v Bratislave si vyučoval predmet „Krvná zmluva“. Ako by si v krátkosti zhrnul celé toto posolstvo?

Už v samotnom názve sa nachádza pojem zmluva. To znamená, že naše spoločenstvo s Bohom nie je závislé na našich pocitoch, ale na právnych skutočnostiach. To jest, že môžeme absolútne dôverovať všetkému, čo nám vo svojom Slove zasľúbil, že to aj naplní.

 

5. A ako si vnímal atmosféru na biblickej škole?

Úžasné! Verím, že Pán si to veľmi cení, keď ľudia sa rozhodnú platiť cenu za jeho veci. Keď svoju vieru zoberú naozaj vážne. Keď nechcú prijať len nejaké okamžité požehnanie typu „McDonald´s hamburger“, ale dlhodobo si oddeliť čas na štúdium Božieho slova. Verím, že to prinesie úžasné požehnanie nielen pre ich osobné životy, ale i pre celý tento národ.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave