Prečo stojíme osamote?

Žijeme v spoločnosti, ktorá je veľmi individualisticky založená. Ľudia chcú dosiahnuť viac a paradoxne dosahujú menej, keď hrajú na vlastné tričko. Futbalové mužstvá ako Manchester United či Barcelona majú vo svojom kádri výnimočné osobnosti, ktoré zároveň robia všetko v prospech tímu. Keď vieme toľko veľa o potenciáli tímov, prečo niektorí ľudia chcú napriek tomu pracovať sami? pýta sa John Maxwell vo svojej knihe 17 zákonov tímovej práce, ktorá v týchto dňoch vychádza vo vydavateľstve Slovo života Bratislava.

Autor udáva niekoľko dôvodov: Na prvom mieste je to ego. Ako hovorí Kerry Walls, jeden z členov tímu INJOY: „Keď žongluješ s viacerými taniermi, nerastie tým tvoj talent, rastie tým pravdepodobnosť, že ti niektorý tanier padne.“ Takže otázka nie je, či dokážeme všetko urobiť sami, ale kedy si uvedomíme, že to nedokážeme. Ak chcete urobiť niečo naozaj veľké, zanechajte svoje ego a pripravte sa na prácu v tíme.

Druhým dôvodom, prečo ľudia stoja osamotení je neistota. Niektorí ľudia sa cítia druhými ohrození. Florentský štátnik zo šestnásteho storočia Niccolo Machiavelli si pravdepodobne všimol niečo podobné a pod vplyvom toho napísal: „Prvou metódou, ako vyhodnotiť inteligenciu vládcu, je pozrieť sa na ľudí, ktorí ho obklopujú.“ Skôr než zlý úsudok alebo nedostatok inteligencie je to najčastejšie práve neistota, ktorá spôsobuje, že vodcovia sa obklopia slabými ľuďmi. Buď si chcú udržať kontrolu nad všetkým, za čo sú zodpovední, alebo sa boja, že by ich mohol nahradiť niekto schopnejší. V oboch prípadoch vodcovia, ktorí nepodporujú tímovú prácu, podkopávajú vlastný potenciál a maria aj to najlepšie úsilie ľudí, s ktorými pracujú. Pomohla by im rada prezidenta Woodrowa Wilsona: „Nemali by sme používať len všetky mozgy, ktoré máme, ale aj všetky, ktoré si dokážeme požičať.“

Ďalšou prekážkou tímovej práce je podľa Maxwella naivita. Poradca John Ghegan má na svojom stole nálepku, na ktorej stojí: „Keby som mal začať odznova, zadovážil by som si pomoc.“ Táto poznámka presne vystihuje pocity tretieho typu ľudí, ktorí nedokážu budovať tímy. Naivne podceňujú náročnosť dosahovania veľkých výsledkov. Preto sa snažia urobiť všetko sami. S niektorými ľuďmi, ktorí začnú v tejto skupine, to napokon dopadne dobre. Zistia, že ich sny sú väčšie ako ich schopnosti, uvedomia si, že svoje ciele nedosiahnu sami a prispôsobia sa tomu. Ich prostriedkom na dosahovanie výsledkov sa stane tímová práca. Ale niektorí iní sa túto pravdu naučia príliš neskoro a v dôsledku toho nikdy nedosiahnu svoje ciele. A to je škoda.

Poslednou prekážkou v budovaní tímov je temperament. Niektorí ľudia nie sú veľmi spoločenskí a jednoducho nepremýšľajú takým spôsobom, aby budovali tímy alebo boli ich súčasťou. Keď čelia náročným úlohám, nikdy nehľadajú pomoc u druhých. Ak robíte všetko sami a nikdy nespolupracujete s druhými, vytvárate veľké prekážky pre svoj potenciál. Na čokoľvek, čo má mať trvalú hodnotu, treba tím. Okrem toho aj ten najväčší introvert na svete sa vie naučiť, ako využiť výhody tímovej práce.

Chuck Swindoll napísal knihu The Finishing Touch (Dokončujúci dotyk), v ktorom zhrnul dôležitosť tímovej práce. Povedal: Nikto netvorí celý tím… Potrebujeme sa navzájom. Ty potrebuješ niekoho a niekto potrebuje teba. Nie sme izolované ostrovy. Aby sme naplnili svoje životné poslanie, potrebujeme oporu a pomoc. Potrebujeme vzťahy a správne reakcie. Dávať a brať. Vyznávať a odpúšťať. Načiahnuť sa, uchopiť a spoľahnúť sa… Keďže nikto z nás nie je úplný, nezávislý, sebestačný, superschopný, všemocná kapacita, prestaňme sa správať, ako keby sme takí boli. Život je dosť osamelý aj bez tejto bláznivej hry. Hra sa končí. Spojme sa. Pre toho, kto sa snaží robiť všetko sám, sa hra naozaj končí. Ak chcete urobiť niečo veľké, musíte sa spojiť s druhými. Jeden je príliš málo na dosiahnutie veľkých výsledkov.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave