Babylon

Babylon, v Biblii nazývaný aj Bábel, sa prekladá ako ,,božia brána“. Išlo o mesto v starovekej Mezopotámii, ležiace na území dnešného Iraku. Bolo centrom Babylonskej ríše, cez ktorú pretekala rieka Eufrat. Prvú zmienku o úsilí postaviť Babylon nachádzame v 11. kapitole knihy Genesis, kde sa dozvedáme, že sa ľudia rozhodli postaviť vysokú vežu, siahajúcu až do neba. Podľa mňa však nešlo ani tak o výšku veže, ako o jej duchovný náboj. Tento plán Hospodin prekazil zmätením jazykov. Ľudia si prestali rozumieť a boli rozptýlení po celej zemi.

Napriek tejto skúsenosti bol Babylon neskôr aj tak vybudovaný – ako mesto asi 21km dlhé a 21 km široké. Vládla v ňom prosperita a blahobyt. Na tú dobu to bolo vyspelé mesto s vodovodom a zavlažovacím systémom. Ako jeden z divov sveta sú známe visuté záhrady, ktoré na jeho území dal postaviť Nabudonochozor pre jednu zo svojich žien. Napriek všetkej  vonkajšej kráse, ktorou Babylon prekypoval, bol ohniskom zvráteností a modloslužby. Prorok Jeremiáš (50:38) nám vysvetľuje, že to bola zem rytín, t.j. sôch, ku ktorým ľudia prichádzali, aby sa im klaňali a uctievali ich. Jeremiáš opisuje tieto sochy ako strašidelné útvary, pri ktorých ľudia v modlitbe šalejú a bláznia. Boh vyriekol nad týmto duchovne zvráteným mestom svoj ortieľ. V Jeremiášovi 50:13 je napísané: „…celá zem (mesto Babylon) bude pustou pustinou“. A dnes toto miesto pustinou naozaj je. Babylon bol úplne vyplienený a rozobraný a z jeho tehál bol postavený dnešný Bagdad. Stalo sa presne tak ako prorokoval prorok Jeremiáš.

Nádherné stavby boli zničené, no zrodená duchovná klíma nie. Babylon sa stal, tak ako ho nazýva Jeremiáš, ,,materou všetkých neviestok“.

Pri čítaní 18. kapitoly knihy Zjavenia nadobúdame pocit, akoby Babylon stále existoval. Mesto je navždy preč, ale modlárstvo, ktoré sa v ňom zrodilo, nie. V Zjavení 18:23 sa hovorí: „…tvojimi čary zvedené do bludu, boli všetky národy.“ Ani jeden národ sa po zničení fyzického Babylonu neubránil duchovnému vplyvu, ktorý sa v Babylone, bráne pre rôzne božstvá, zrodil.

O duchovnom vplyve, ktorý mal Babylon na svet, môžeme ešte veľa hovoriť. Ale Ježiš bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych, aby sme žili a uctievali pravého Boha a boli uchránení od akéhokoľvek duchovného vplyvu, ktorý bol kedy vypustený na Zem temnotou. „Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských, pozemských a podzemských“ (Filip 2:9-10).

Držte preto dobré vyznanie viery, lebo jedného dňa, podľa Zjavenia 13:20-21, Boh vykoná súd nad každým vplyvom a pokušením Babylona.

Haleluja!

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave