Oči upreté na majstra

Len pred pár dňami svet obletela správa, že zomrel Michael Jackson. Nazývali ho kráľom popu a v Guinessovej knihe rekordov je zapísaný rekord v predajnosti jeho hudobného nosiča „Thriller“, až 130 miliónov kusov.  Jackson bol bezpochyby talentovaný spevák a vytvoril okolo seba tím šikovných manažérov.

Krátko po tejto správe sa objavili informácie o niekoľkých fanatických fanúšikoch Michaela Jacksona, ktorí plánovali, alebo sa dokonca pokúsili o samovraždu. Chceli byť čo najskôr so svojim idolom.  Aké smutné.

Každý človek hľadá v živote vzor hodný nasledovania. Ľudia majú potrebu „uctievať“. Niet divu, že na svete je tisíce rôznych náboženstiev, mýtov, tajných ceremónií; diabol je veľmi kreatívny a ponúka pestrú paletu možností ako oklamať legitímnu túžbu človeka po hlbokom duchovnom naplnení.

Pravdou ostáva, že sme boli stvorení Bohom na to, aby sme s Ním chodili a rozvíjali s Ním vzťah. Iba tam nájdeme skutočné uspokojenie.

Mnohí z nás sme našli v Kristovi to, čo sme celý život hľadali. Niekto nás môže obviniť z toho, že sme sa stali príliš nábožnými alebo úzkoprsými. Nemyslím si, že oprávnene. Ešte stále máme široký rozhľad a svoje záujmy či už špor, umenie alebo literatúru. Ale pravdou tiež je, že sme našli Spasiteľa, Krista, ktorému sme dali celé svoje srdce.

Minulú nedeľu som v našom zbore kázal na verš: „A bol nejaký učeník v Damašku, menom Ananiáš, ktorému riekol Pán vo videní: Ananiášu! A on povedal: Tu som Pane“ (Sk 9:10). Ananiáš nebol známym učeníkom ani apoštolom, či miestnym kazateľom. Bol to len „nejaký učeník.“ Ale dôležité je, že bol učeník. Ak je niekto v cirkvi, ešte to nemusí automaticky znamenať, že je aj učeníkom. Ale Ananiáš ním bol. Nielenže našiel v Kristovi spasenie, ale rozhodol sa nasledovať jeho šľapaje, kamkoľvek ho povedie. Učeník je niekto, kto chce napodobovať svojho majstra. Má oči upreté naňho a je pripravený konať jeho vôľu. Vďaka Bohu, náš majster, Ježiš, nás vždy povedie dobrou cestou. Nebol nikto nikdy taký, aký je On. Plný lásky, dobroty, dokonalý príklad hodný nasledovania.

Kiež by v cirkvi bolo viac Ananiášov. Skutočný učeník nehľadá potvrdenie od ľudí, ani nepotrebuje uznanie zástupu. Podobne ako istý klavírny virtuóz. Po perfektne zvládnutom koncerte dostal „standing ovation“. Celá sála stála na nohách a nadšene aplaudovala umeniu interpreta. Bližší pohľad do tváre klaviristu však prezrádzal, že stále nie je spokojný. Jeho oči blúdili po koncertnej miestnosti a očividne niekoho hľadal. Po malej chvíli sa mu na tvári objavil výraz hlbokého uspokojenia. Viete prečo? Umelec v tom zástupe hľadal svojho majstra. Vedel, že len on vie posúdiť jeho výkon objektívne a odborne. Bol predsa jeho majstrom. Keď ho konečne našiel, vyčítal z jeho tváre, že podal dobrý výkon.

Kiež by aj naše oči boli upreté na nášho majstra. Keď potom povie naše meno, budeme reagovať podobne, ako Ananiáš, učeník z Damašku: „Tu som Pane!“ Svet hľadá idoly a vzory, hodné nasledovania. Ak si kresťan, už si našiel Krista. Je najvyšší čas, aby si Naňho uprel svoj zrak a nasledoval Ho celým srdcom.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave