Môže Boh obživiť suché kosti? – Boží recept na zázrak

Boh dal prorokovi Ezechielovi zvláštne videnie, o ktorom čítame v 37. kapitole. Prorok bol v Duchu prenesený do údolia, ktoré bolo plné suchých kostí. Ezechiel sa ocitá v samotnom strede tejto bezútešnej situácie. Boh chcel, aby prorok videl zblízka neutešenú situáciu Izraela. To, čo videl, vyjadruje nasledujúcimi slovami: „Bolo ich veľmi mnoho a boli veľmi suché.“ Ako vyzerá naša situácia? Ako vyzerá to naše “údolie?” Nachádzame sa aj my na podobnom mieste, aké videl prorok? Boh nechce, aby sme si zakrývali oči pred realitou. Nie je na tom nič „hriešne“, ani „neduchovné“, ak si uvedomíme neutešenú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Pán nás chce vždy priviesť na miesto, kde rozpoznáme našu úplnú závislosť na Ňom. Táto je reflektovaná v prorokovej odpovedi na Hospodinovu otázku, či môžu uvedené kosti ožiť. „Hospodine, Pane, Ty vieš“, hovorí. Avšak tu sa videnie nekončí. Hospodin vedie proroka k tomu, aby začal do danej situácie vyhlasovať Božie Slovo – „Suché kosti, čujte Slovo Hospodinovo!“ Podobne ak aj my chceme vidieť Pána jednať v našich životoch, zboroch a národe nestačí si len priznať vlastnú bezmocnosť a závislosť na Jeho jednaní. Je potrebné ešte niečo viac. Bolo to práve slovo, ktoré uvoľnené skrze vieru spôsobilo, že figovník vyschol, syn kráľovského úradníka bol uzdravený a Jairova dcéra bola vzkriesená.  Nejestvuje taká moc, ktorá by sa nesklonila pred  Božím Slovom. Boh nás povolal k tomu, aby sme kázali Božie Slovo v tomto národe. Nepovolal nás k tomu, aby sme kázali  zástupu živých, ale práve naopak – suchým kostiam. Pretože všade tam, kde vládne suchota a beznádej je potrebný Boží zásah a spasenie. Ako budú raz zástupy stáť pred Božím trónom? Stane sa to len skrze kázanie evanjelia, ktoré je „Božou mocou na spasenie“! Božie Slovo sa nikdy nenavráti prázdne. Veď stalo sa to práve vo chvíli, keď prorok začal prorokovať, že kosti ožili a vstúpil do nich Duch.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave