Evanjelizačné turné s Perom Cedergårdhom v dňoch 14.-23. augusta 2009

V polovici augusta sa uskutočnilo 10-dňové turné po Slovensku s evanjelistom a misionárom zo Švédska – Perom Cedergårdhom, ktorého si Boh špeciálne používa v dare uzdravenia…

Počas týchto dní bolo Božie Slovo kázané v Komárne, Šali, Bratislave, Seredi, Púchove, Banskej Štiavnici a Banskej Bystrici. Bolo by takmer nemožné podrobne opísať, ako sa Boh dotýkal ľudí. Navštívili sme domov dôchodcov, kázali na uliciach, námestiach, organizovali zhromaždenia s modlitbou za chorých a športové podujatia pre mládež. Priamo na mieste boli desiatky ľudí uzdravených z problémov s chrbticou, zo srdcovo-cievnych ochorení a viacerí boli vyslobodení z rôznych zviazaností. A čo je najdôležitejšie – desiatky zažili najväčší zázrak zo všetkých, keď po prvýkrát prijali Krista.  Znovu sa potvrdilo, že Pán Ježiš je ten istý, ako bol včera. On je stále Ten, ktorý je neprestajne blízko nás, činí dobré, uzdravuje a vyslobodzuje ľudí zo satanových pút. Takže tu je výpočet aspoň niečoho z toho, čo sa udialo…

Domov dôchodcov v bratislavskej Petržalke počul o Božej láske a odpustení v Ježišovi Kristovi. Všetci z jeho obyvateľov chceli modlitbu za uzdravenie a Boží dotyk – zamestnancov nevynímajúc. Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí si vypočuli Božie Slovo a svedectvá desiatky ľudí. Všade vládla úžasná otvorenosť. Následne sme sa modlili za ľudí priamo na ulici.

Pri evanjelizácii pred supermarketom Billa v Seredi sme mali možnosť rozprávať s viacerými ľuďmi o Bohu v osobnom rozhovore. Zvlášť špeciálne bolo stretnutie so ženou, ktorá smerovala do kostola, kam chodievala denne, aby sa modlila k Bohu o pomoc. Trpela totiž viacerými vážnymi ochoreniami a takisto jej dcéra bola nevyliečiteľne chorá a nemohla sa starať o svoje dve malé deti. Po modlitbe prijala Boží pokoj a nádej. Večer sa v seredskom miestnom kine stretlo 40-50 ľudí. Počas zhromaždenia dostal evanjelista Per viacero slov poznania. Jedno špecificky hovorilo o mladom mužovi, ktorý v minulosti prežil autonehodu, no trpel trvalými následkami – stratou čuchu, epilepsiou následkom poškodenia mozgu a deformitou tváre. Následne vyšiel dopredu mladý muž, ktorého sa uvedené slovo priamo týkalo. Keď sme sa za neho modlili, plakal od dojatia. Na konci zhromaždenia prišiel za nami s prosbou, že chce byť spasený.

Božie navštívenie neobišlo ani Púchov. Na miestnom námestí odznelo jednoduché evanjelium za sprievodu chvál v podaní skupiny Slovo života z Bratislavy. Všade vládla úžasná atmosféra Božej prítomnosti.  Rad tých, ktorí prosili o modlitbu v mene Ježiš, neustával. Boli odovzdané viaceré slová poznania. Jedno z nich patrilo žene, ktorá v minulosti absolvovala 24 operácií chrbtice a trpela neustálymi bolesťami. Navyše mala jednu nohu kratšiu než druhú približne o 2,5 cm. Po modlitbe jej kratšia noha zázračne dorástla, no zdalo sa, že o oveľa viac ako noha zdravá. Na dôkaz toho, že Ježiš vie najlepšie, čo robí, sme zistili, že na kratšej nohe nosila ortopedickú vložku, ktorá mala práve túto hrúbku. Žena od radosti tancovala priamo na námestí! Nech Bohu jedinému patrí chvála za všetko, čo vykonal!

 

{gallery}200908_evanjelizacia{/gallery}

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave