Obnovenie cirkvi v našich časoch – Konferencia bratislavských zborov 18-20.9.2009

V dňoch 18.-20. septembra 2009 sa uskutočnila v Bratislave v Športovej hale na Pasienkoch pravidelná ročná konferencia bratislavských zborov. Tohtoročnými rečníkmi boli pastor Ulf Ekman a  Åke Carlsson zo Švédska a Pavel Hanes zo Slovenska.

Celá konferencia prebehla v unikátnej atmosfére jednoty a očakávania. Zišlo sa tu stovky kresťanov z rozličných cirkví a denominácií nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia, aby spoločne počúvali Božie Slovo a chválili meno Ježiš.

Názov konferencie „Obnovenie cirkvi v našich časoch“ bol zaiste veľmi príznačný. To, čo sa dialo uplynulý víkend na bratislavských Pasienkoch nebol len súhrn zhromaždení a seminárov. Môžeme smelo povedať, že uvedená konferencia predstavovala zmenu v duchovnej atmosfére nad celým národom. A nebolo to len vďaka hlavnému rečníkovi konferencie, ktorým bol pastor Ulf Ekman.

Videli sme, že Pán koná niečo vo svojej cirkvi dnes. Pred pár rokmi by asi sotva bolo možné, aby sedeli vedľa seba baptisti, letniční, metodisti a charizmatici bez akejkoľvek nevraživosti. Okrem iného k nám Boh skrze ústa pastora Ulfa Ekmana hovoril o našom poslaní, ako veriacich. Veľakrát nás môže diabol oklamať v tejto materialistickej dobe, tým, že si privlastníme postoje tohto sveta. Namiesto toho, aby sme vydávali denne svoje životy na oltár pre Božie Kráľovstvo môžeme začať žiť len pre samých seba a svoje vlastné potešenie. V znamení Božej bázne a posvätenia pokračoval Duch Svätý hovoriť aj na večernom zhromaždení. V prorockom kázaní sme na základe Veľpiesne 2. kapitoly počuli o tom, že prichádza obdobie jari a obnovenia aj pre cirkev na Slovensku a Európe. Aj keď sú mnohé veci ešte v štádiu pred narodením, či krátko po ňom, Boh prinesie duchovné obnovenie aj do tejto oblasti, ktorá tak dlho vzdorovala evanjeliu Ježiša Krista. V nedeľňajšie ráno sa stretlo viac ako 1300 veriacich a tu nás Boh povzbudzoval k tomu, aby sme žili v Božom požehnaní, ktoré nám Kristus vydobil na kríži. Kľúčové bolo aj zhromaždenie pre pastorov zborov, ktorého sa zúčastnilo okolo 120 pastorov z rozličných denominácií. Boh ku nám hovoril o potrebe vzájomného odpustenia a jednoty. Veríme, že Boh pošle svoj dážď na tento národ a na Európu!

 

{gallery}200909_konf_ekaman{/gallery}

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave