Nový ročník Biblickej školy Slovo života v Bratislave 2009/10

17. septembra 2009 sme začali ďalší ročník Biblickej školy Slovo života v Bratislave.

Minulý rok sme mali po prvý krát privilégium hostiť Biblickú školu Slovo života pre Strednú a Východnú Európu. Tento prielomový ročník ukončilo 54 študentov zo Slovenskej republiky i zahraničia. Hoci Pán požehnal tento rok nad všetky naše očakávania, veríme, že ročník 2009/10 bude ešte mocnejší! Božie Slovo nám totiž zasľubuje kráčať od slávy ku sláve. V tomto roku navštevuje Biblickú školu v Bratislave 30 študentov zo Slovenska, Českej republiky, Srbska, Rakúska a Veľkej Británie. Okrem Slova života sú zastúpené aj iné cirkvi a denominácie – baptisti, metodisti, evanjelici, Cirkev bratská, Apoštolská cirkev a Kresťanské spoločenstvo. Študenti majú 27 predmetov z oblasti Cirkevnej histórie a Dogmatiky, ale aj praktické predmety ako sú napr. Vyslobodenie, Uzdravenie, či Príprava na službu. Súčasťou 8-mesačného tréningu je aj krátkodobý misijný výjazd do niektorej z európskych krajín, ktorý je plánovaný na apríl. Očakávame, že budeme svedkami pravdepodobne tej najväčšej duchovnej žatvy, akú sme kedy na tejto zemi videli. Potrebujeme sa však na ňu adekvátne pripraviť. A práve Biblická škola je azda tým najlepším miestom pre efektívnu prípravu pracovníkov žatvy!

 

{gallery}200910_bs_zaciatok{/gallery}

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave