Rast Božieho kráľovstva (Konferencia viery 2010 v Bratislave)

Veľmi sa radujeme z toho, čo Pán konal na Konferencii viery 2010 koncom marca v Bratislave. Boli to výnimočné zhromaždenia, kedy k nám Boh naozaj mocne prehováral. Odhadujeme, že konferenciu celkovo navštívilo okolo 600 ľudí, ale predovšetkým si uchovávame vo svojom srdci Slovo, ktoré nám Pán poslal a vzácnu Božiu prítomnosť, ktorú sme spolu s veriacimi z celého Slovenska prežívali.

V piatok večer otvoril konferenciu Carl Gustaf Severin, ktorého služba na Slovensku za ostatné roky nesie úžasné ovocie. Bolo to nezabudnuteľné posolstvo s mnohými príkladmi z jeho života a služby. Hlavnou témou večera bolo „Ako čeliť strachu a starostiam v krízach života.“ Boh oslobodzoval ľudí z rôznych fóbií aj prostredníctvom slova poznania.

Na celú sobotu sme sa potom presunuli do PKO v Bratislave. Chceli sme vytvoriť príjemné prostredie pre všetkých hostí konferencie, aby sme sa spoločne mohli plne sústrediť na kázané Božie slovo, chvály a spoločenstvo s Božím ľudom. Mali sme nádherné jarné počasie, zabezpečenú celodennú stravu a bohatý sprievodný program pre deti. Znova sme okrem hosťujúcich rečníkov pozvali aj kresťanských umelcov, aby poslúžili darmi, ktoré dostali od Boha. Ešte v piatok večer spievala operná speváčka Katka Krčmárová s klavírnym doprovodom Laca Kaprinaya, v sobotu slúžila hudobná skupina z AC Bratislava s líderkou Jankou Šinkovou a večer Ivetka Viskupová s vynikajúcimi spevákmi z The Hope Gospel Singers and Band. Počas celej konferencie nás do Božej prítomnosti viedla worshipová skupina Slovo života a pre mnohých z nás boli práve tieto chvíle tými najvzácnejšími, s očami upretými na Spasiteľa.

Sobota ráno začala modlitbami a potom sme počuli dôležité posolstvo od pastora Petra Čuříka na tému konferencie „Viera, ktorá premáha tento svet.“ Naše víťazstvo nestojí iba na vyznávaní Božieho slova či správnych myšlienkach (aj keď i ony sú dôležitými biblickými ingredienciami), no v plnosti sa začína manifestovať až vtedy, keď sme „ukrižovaní spolu s Kristom“. Naučili sme sa, že tým najšťastnejším miestom v živote nie je ani manželstvo, ani vynikajúca pozícia v práci, či finančná hojnosť ale pozícia v Galaťanom 2:20.

Ďalším kazateľom bol Johnny Foglander zo Švédska, ktorý na našej konferencii slúžil po prvýkrát. S učiteľským pomazaním, ktoré je v jeho službe nepopierateľné, kázal o biblickej jednote v Tele Kristovom. Na záver jeho druhého zhromaždenia hovoril tiež o dôležitosti daru jazykov ako modlitebného nástroja ale aj jednotiaceho prvku. Mnohé biblické miesta pre nás pri jeho službe doslova ožívali a dostávali novú čerstvosť.

Sobota večer bola výnimočná, verím, že kázanie Carla Gustafa Severina (na základe Slova, ktoré mu Boh dal pre rok 2010) môžeme aj my prijať ako prorocké pre naše zbory a osobné životy. Severin kázal o raste Božieho kráľovstva, a to v piatich oblastiach: Boh túži po tom, aby sa kresťania nebáli mať viac detí (!), aby sme verili za kvantitatívny rast v cirkvi, rast vo financiách, rast v láske a rast v dlhosti dni (dlhovekosti).

V nedeľu ráno Carl slúžil aj na našej pravidelnej bohoslužbe v DK Dúbravka. Jeho služba bola veľmi dôležitým zakončením celej Konferencie viery, pretože témou bola misia! Ak cirkev minie tento aspekt svojho veľkého poslania, míňa zmysel svojej existencie. Boh nás uzdravuje, posväcuje, učí nás ako budovať vzťahy či narábať s financiami s jedným finálnym zámerom – aby sme boli svedkami jeho zmŕtvychvstania nielen v našom meste, ale až do posledných končín zeme. Severin je misionárom telom i dušou a počuť jeho zážitky z misijného poľa a posolstvo o misii z jeho úst je vždy nesmierne inšpirujúce. Mimo iného nám ukazoval zábery z Mongolska (kde jeden zo študentov biblickej školy začal v hlavnom meste Ulanbátar zbor Slova života, ktorý má dnes 1600 členov a je najväčším evanjelikálnym zborom Mongolska) aj z „podzemnej“ čínskej cirkvi, kde sme mohli jasne vidieť horlivosť a modlitebné nasadenie. Desiatky ľudí v sále reagovalo na výzvu ohľadne krátkodobej misie alebo misie ako celoživotného povolania. Boli to nezabudnuteľné chvíle, ktorých dôležitosť raz odhalia až nebeské záznamy.

Veľmi si vážime všetkých, ktorí na konferenciu pricestovali a vytvorili nádhernú atmosféru viery, očakávania a bratskej lásky. Sme veľmi vďační aj všetkým služobníkom z nášho zboru, ktorí sa do konferencie nasadili a pomohli tak prezentovať Božie kráľovstvo, čo najlepším spôsobom.

26.3.2010 Piatok 18.30 C.G.Severin: “Ako čeliť strachu a starostiam v krízach života”
27.3.2010 Piatok 10.00 P.Curik: “Najúžasnejšie miesto v živote – Gal 2:20”
27.3.2010 Piatok 14.00 J. Foglander: “Biblické porozumenie jednoty”
27.3.2010 Piatok 16.30 J. Foglander: “Babylonské prekliatie verzus Letničné požehnanie”
27.3.2010 Piatok 18.30 C.G.Severin: “Božie slovo pre rok 2010: Rast!”
28.3.2010 Piatok 10.00 C.G.Severin: “Nakoľko ti leží na srdci misia?”

{gallery}201003_konf_viery{/gallery}

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave