Bez zásluh a pritom vzácne

Sú rôzne skutky, za ktoré dostaneme odmenu. Do takejto činnosti vložíme svoju snahu a za svoj výkon si vyslúžime odmenu. Takúto odmenu dostaneme za svoju námahu a môžeme povedať, že si ju vlastne zaslúžime. Dostávajú ju žiaci, záchranári, vojaci, športovci, pracovníci vo firmách či závodoch a mnohí ďalší.

Sú však aj skutky, na ktorých nemáme žiadnu zásluhu, a predsa nám prinášajú prospech. Niečo dostaneme alebo pre nás niekto niečo urobí, hoci si to nezaslúžime. Takýmto spôsobom obdarovávajú rodičia svoje deti, priatelia seba navzájom, človek neznámeho človeka. To isté robí aj BOH a používa si pri tom ľudí. Vidíme to v rôznych oblastiach, v rôznych činnostiach, ale aj v tom, že nám BOH dá do cesty ľudí (alebo nás k ním dovedie). Na krátky alebo dlhý čas, či dokonca na celý život. Nezaslúžime si ich (nedostávame ich ako odmenu za svoje skutky) a BOH nám ich predsa dal alebo dá!

Vidíme to v Biblii i v celej histórii ľudstva. Timotej takto dostal Pavla – apoštola, ktorý ho ovplyvnil svojim spôsobom života a vyučovaním, Pavol dostal Ananiáša – učeníka Ježiša Krista a ďalších učeníkov z Damašku. Elizeus dostal Eliáša, niektoré deti dostali rodičov, ktorí ich pozitívne ovplyvnili na celý život. Športovci dostali vynikajúcich trénerov, vojaci výborných veliteľov. Niekto dostal príbuzného z rodiny. A keď pre teba niekto známy, alebo dokonca aj úplne cudzí, niečo urobí alebo Ti niečo dá (a vôbec nemusel, len chcel) a obohatí ťa to a nemáš s tým trápenie, tak je to požehnanie od BOHA – Stvoriteľa. Dostal si to zadarmo, nič si za to neplatil, nič Ťa to nestálo, nemáš na tom zásluhu, a predsa je to vzácne a hodné vďaky. Preto ďakuj BOHU vždy, či už požehnanie prichádza priamo od Neho alebo cez ľudí, ktorých si na to použije.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave