Lebo Bohu nič nebude nemožné

Vianoce sú obdobím, kedy sa nemožné stáva možným. V Lukášovi 1:37 čítame: “Lebo Bohu nič nebude nemožné!” Nejestvuje nič také, čo by Boh nemohol učiniť. Každé jedno Jeho Slovo má úžasnú moc. Narodenie Pána Ježiša Krista nielenže bolo ťažkým, bolo úplne nemožným. Avšak už Izaiáš prorokoval: “Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa panna počne a porodí syna a da mu meno Immanuel.” (7:14) Mária bola pannou. Bolo to teda jedine Božou mocou ako mohla počať a porodiť Spasiteľa – plne Boha a zároveň plne človeka. Boh, ktorý učinil tento zázrak je Ten istý Boh, ktorý môže vykonať aj v tvojom živote veci, ktoré sa momentálne zdajú byť úplne nemožnými. Lord Coggan, bývalý arcibiskup z Canterbury raz povedal: “Keď sa Boh rozhodne urobiť niečo úžasné, začne vždy tým, čo je ťažké. Ak sa však rozhodne urobiť niečo naozaj veľké, začne tým, čo je úplne nemožné.” “Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás…” (Ef 3:20) Kiež v tento úžasný slávnostný čas Vianoc, kedy si pripomíname narodenie Pána Ježiša Krista zažiješ úžasné veci od Boha. Veci, ktoré vyzerajú nemožné v prirodzenosti, ale sú možné u nášho Boha!Vianoce sú obdobím, kedy sa nemožné stáva možným. V Lukášovi 1:37 čítame: “Lebo Bohu nič nebude nemožné!” Nejestvuje nič také, čo by Boh nemohol učiniť. Každé jedno Jeho Slovo má úžasnú moc. Narodenie Pána Ježiša Krista nielenže bolo ťažkým, bolo úplne nemožným. Avšak už Izaiáš prorokoval: “Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa panna počne a porodí syna a da mu meno Immanuel.” (7:14) Mária bola pannou. Bolo to teda jedine Božou mocou ako mohla počať a porodiť Spasiteľa – plne Boha a zároveň plne človeka. Boh, ktorý učinil tento zázrak je Ten istý Boh, ktorý môže vykonať aj v tvojom živote veci, ktoré sa momentálne zdajú byť úplne nemožnými. Lord Coggan, bývalý arcibiskup z Canterbury raz povedal: “Keď sa Boh rozhodne urobiť niečo úžasné, začne vždy tým, čo je ťažké. Ak sa však rozhodne urobiť niečo naozaj veľké, začne tým, čo je úplne nemožné.” “Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás…” (Ef 3:20) Kiež v tento úžasný slávnostný čas Vianoc, kedy si pripomíname narodenie Pána Ježiša Krista zažiješ úžasné veci od Boha. Veci, ktoré vyzerajú nemožné v prirodzenosti, ale sú možné u nášho Boha!

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave