Aj ty môžeš urobiť, čo urobili mnohí

Lukáš z Biblie píše vo svojom evanjeliu v 1. kapitole 1.-4. verš, že mnohí sa už podujali napísať čo sa u nich udialo a jemu sa videlo za dobré, aby to napísal tiež.

Lukáša neodradilo, že ide urobiť tú istú vec, ktorú už urobili iní ľudia (pravdepodobne väčšina z nich boli veriaci v Pána Ježiša). Koľko je podľa teba „mnohí“? Je to 50, 120, 350 alebo viac ľudí? Napriek tomu, Boh si z celkového množstva pisateľov vybral nakoniec Lukáša, aby bol práve jeho spis vybraný a zaradený ako jeden z listov Biblie, a aby ním obohatil mnohých. Lukáš pritom pôvodne písal iba jednej osobe – Teofilovi – to, čo sa jemu videlo za dobré (teda zdalo za dobré, či považoval to za dobré). Bolo to však také dobré, že Boh jeho snahu ocenil a použil pre širokú verejnosť.

Pred viacerými mesiacmi ma Boh doviedol do práce, kde som po čase začal robiť s reklamáciami a vydávať tovar späť dodávateľom. Tú istú prácu robili samozrejme mnohí už predo mnou. Svoje povinnosti som sa snažil vykonávať najlepšie ako sa len dalo – ako sa mi videlo za dobré. Po niekoľkých mesiacoch si to Boh použil takým spôsobom, že som mohol navrhnúť nové pečiatky, reklamačné protokoly či pozdvihnúť latku kvality nášho oddelenia. Je to lepšie a efektívnejšie ako to bolo predtým. Spokojnejší (požehnaní; obohatení) sú viacerí: kolegovia, ďalšie oddelenia, vedúci, riaditeľ, vodiči, dodávatelia. Aj ty môžeš urobiť to, čo robili iní pred tebou alebo práve teraz robia. Ak máš na srdci zaujímať sa o druhých, zaujímaj sa o nich aj keď sa zaujímajú ďalší. Píš knihy aj keď viacerí píšu knihy. Evanjelizuj aj keď iní evanjelizujú. Podnikaj aj keď ďalší podnikajú. Maľuj aj keď iní maľujú. Dosaď si do tohto životného princípu sám to, čo túžiš robiť a potom to rob aj napriek tomu, že to už robia aj iní.

Nenechaj sa odradiť. Čo ak práve to tvoje Boh použije na obohatenie viacerých ľudí alebo dokonca mnohých? Lukáš nevedel, čo všetko bude nasledovať po napísaní svojho listu. Ale Boh si ho mocne použil. Ani ty nevieš, čo všetko môže nasledovať…

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave