Silvester 2010 – Bohu nebude nič nemožným!

Niektorí si ešte pamätajú, ako sa celý svet s neistotou pripravoval na Silvester roku 1999, kedy hrozilo, že kvôli letopočtu 2000 padnú počítače a svet sa dostane do chaosu. Nakoniec sa situáciu podarilo relatívne hladko zvládnuť a dnes už píšeme rok 2011… Človek si v takýchto chvíľach plnšie uvedomuje, že čas plynie naozaj rýchlejšie než si často uvedomujeme. Niet divu, že Sväté Písmo učí, aby sme „z každej chvíľky vyťažili maximum“ (Ef 5, Amplified preklad).

V ostatných rokoch sme si v našom zbore osvojili požehnanú tradíciu spoločného Silvestra a aj 31. decembra 2010 sme sa zišli v Ružinovskom Kerametale – doteraz v najväčšom počte. Myslím si, že je úžasné, keď môžeme prejsť do nového roka spoločne ako cirkev. Program bol bohatší ako kedykoľvek predtým a ponúkol naozaj pestrú paletu kresťanskej zábavy aj duchovného vyžitia. Začali sme nádhernými piesňami na oslavu nášho Pána a po krátkom úvode sme otvorili kreatívnu časť Silvestra.

Slovo života má talent

Osvedčená zostava pod vedením Martina Hunčára zahrala veľmi poučnú divadelnú scénku na tému ovocie Ducha. Hlavnými postavami boli Lenka a Tomáš, ktorí hrali partnerov – večne netrpezlivá manželka a večne hladný manžel. Nakoniec sa ich život premenil po tom, keď uvideli, ako naše životy v duchovnej realite naozaj vyzerajú.

Po prvý raz sme sa odvážili uviesť paralelu známej súťaže pod názvom Slovo života má talent. Jednotlivé vystúpenia obsahovali piesne, obrátenie moslimov cez televíziu, prednes poézie dokonca vo švédštine, nečakane kvalitné vystúpenie raperov či Maťka a Kubka v známych kostýmoch ale s inými ovečkami a novými dialógmi. Porota a moderátori boli excelentní, niet pochýb o tom, že veriaci ľudia majú talent, a to nielen medzi účinkujúcimi…

Rok prípravy a konsolidácie Božieho ľudu

Okolo 23 hodiny sme začali s ďalšími chválami a kázňou pastora Petra Čuříka. Na základe príbehu z 18. kapitoly Genezis o zasľúbení syna, ktoré dostali Abrahám so Sárou, sme si znova pripomínali, že „nič nebude nemožné Hospodinovi,“ alebo že preňho nebude nič „príliš ťažké“ alebo „príliš nádherné“ pokiaľ je to v súlade s jeho Slovom. Na majstrovstvách sveta vo futbale síce zakázali tričká s náboženskými nápismi ako napríklad „I belong to Jesus“, ale Boh si našiel ďalší spôsob ako dať o sebe vedieť masám; zachoval pri živote 33 čílskych baníkov po 69 dňoch 700 metrov pod zemou. Títo – v priamom prenose, ktorý sledovala asi miliarda svetovej populácie – vychádzali zo záchrannej sondy Fénix v tričkách s nápisom: „Všetka česť i sláva patrí Bohu!“ alebo so Žalmom 95:4, ktorý hovorí, „v ktorého ruke sú nevystihlé hlbiny zeme.“ Aby sme mohli zažívať takúto manifestáciu Božej moci, potrebujeme stáť na mieste, kam nás Boh postavil a potrebujeme sa vierou chopiť jeho zasľúbení. Izák, ktorý sa narodí, potom nebude požehnaním len pre nás, ale ako hovorí Písmo: „Preto sa ich aj z jedného, a to už umŕtveného, naplodilo množstvom jako hviezd na nebi a jako nesčíselného piesku na brehu mora“ (Žid 11:12).

Boh k nám hovoril o roku 2011, že bude rokom prípravy a konsolidácie Božieho ľudu, aby sme mohli vstúpiť do všetkého, čo pripravil na posledné časy. Čaká nás vzrušujúca doba! Pri Večeri Pánovej sme znova robili dôležité rozhodnutia, nech nám Pán dá milosť, aby sme boli verní v predsavzatí svojho srdca i v ďalších dňoch roku 2011.

{gallery}2010_silvester{/gallery}

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave