Božia dobrota uprostred skúšok života

“Aký nevýslovne dobrý je náš Pán Boh. V ňom, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, máme nevyčerpateľný zdroj útechy a posily v skúškach a utrpeniach, takže aj iných môžeme tešiť a posilňovať, keď je to potrebné” (2Kor 1:3, preklad Nádej pre každého).

Napriek tomu, že nás Sväté Písmo jasne povzbudzuje v tom, aby sme očakávali víťazstvo v Ježišovi Kristovi „vždycky“ a „na každom mieste“ (2Kor 2:14), neznamená to, že budeme v živote víťaziť bez prekážok. Naopak, skutočné víťazstvo je práve stav alebo situácia, v ktorej výsledok zďaleka nebol jasný hneď na začiatku. Víťazstvo sa väčšinou rodí v boji. Biblia hovorí o víťazstve veriaceho, ale zároveň neobchádza tému utrpenia a súženia.

Ako kresťania nie sme imúnni voči výzvam života; môžeme však nimi prechádzať lepšie než tí, ktorí Pána nepoznajú. Pavol začína svoje vysvetlenie tým, že dobrorečí Bohu: „Aký nevýslovne dobrý je náš Pán Boh.“ Žalmista hovorí „okúste a vidzte, že dobrý je Hospodin“ a Peter dodáva, že máme byť naďalej smädní po mlieku Božieho slova „akže ste okúsili, že dobrý je Hospodin“. Boh je stálica. Je slnkom spravodlivosti, ktoré je neustále v kulminácii. Božia láska k nám nerastie našimi víťazstvami ani neklesá našimi zlyhaniami. Božia láska je konštantná. Pán Boh je „nevýslovne dobrý“ a poskytuje nám „nevyčerpateľný zdroj útechy a posily v skúškach a utrpeniach“. Ak práve teraz prechádzaš skúškami života, na prvom mieste hľadaj potešenie u Boha – nikto ťa nedokáže tak posilniť ako On.

Keď Dávid býval v Ciklagu a bol už mnoho rokov na úteku pred kráľom Saulom, zdalo sa, že všetko hralo proti nemu. Bol síce pomazaný za kráľa „prostred svojich bratov“, ale navonok sa jeho situácia iba zhoršila. Bol psancom, ktorý sa skrýval na nehostinnej púšti či v jaskyniach a utekal pred Izraelským vojskom, ktoré ho nemilosrdne prenasledovalo. Uprostred týchto ťažkých rokov sa k nemu pripojilo asi 400 mužov, ktorí spadali do jednej z troch kategórií: Buď boli „v nejakej úzkosti“ alebo boli „zadĺžení“ alebo mali „horkosť v duši“. Dávid bol ich vojvodcom (1Sam 22:2) a to vám garantujem, že to s nimi nemal vôbec ľahké. Keď sa konečne na chvíľu usadili v Ciklagu a zakladali si rodiny, stalo sa niečo strašné. Ich mesto bolo spálené ohňom a ich ženy a deti vzaté do otroctva. Vtedy to už nezvládli ani jeho „ostrí muži“ a zdvihli kamene, aby Dávida ukameňovali; zabudli na všetko dobrodenie, ktoré im učinil, svoju zlosť si predsa na niekom museli vyliať. Neviem ako by sme sa zachovali my, ale Dávid urobil niečo fantastické: „Ale Dávid sa posilnil v Hospodinovi, svojom Bohu“ (1Sam 30:6). Nie vždy ti budú ľudia rozumieť a nie vždy u nich nájdeš potrebné povzbudenie. Dávid však poznal jeden „nevyčerpateľný zdroj útechy a posily v skúškach a súženiach.“ Posilnil sa v Hospodinovi, dobehol nepriateľa, získal svoju rodinu späť a o tri dni na to bol korunovaný za kráľa. Ak prechádzaš skúškami života, nezúfaj. Možno aj ty sa nachádzaš len tesne pred svojím víťazstvom. Posilni sa v Hospodinovi, on ti bude verný a naplní svoje zasľúbenia včas. Tvoja skúsenosť sa neskôr stane lekciou, ktorou budeš môcť „tešiť a posilňovať“ aj iných, ktorí budú prechádzať podobnými súženiami.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave