Stormie Omartian – Moc manželových modlitieb

Po vydaní bestselleru Moc manželkiných modlitieb prichádzame s knihou od tej istej autorky adresovanej mužom: Moc manželových modlitieb. Stormie sa sprvoti veľmi bránila napísať túto knihu, ale po mnohých prosbách, ktoré opakovane zaznievali od mužov na rôznych konferenciách a súhlasu jej manžela, sa k tomuto kroku napokon odhodlala. Výsledok stojí za to – manželia máte sa na čo tešiť (a premodlené manželky tiež). Prinášame vám úryvok z jednej kapitoly.

 

Päť spôsobov, ako byť manželom podľa Božieho srdca

Biblia hovorí: „Napokon všetci buďte jednomyseľní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní“ (1Pet 3:8, Ekum. pr.). Ak sa zameriate na týchto 5 bodov, váš život a manželstvo sa môžu zmeniť a stanete sa mužom a manželom podľa Božieho srdca. Za to sa určite oplatí modliť.

1. Buďte jednomyseľní

Keď máme nezhody v manželstve, cítime sa mizerne, odrazí sa to v každej oblasti života. Hovorí sa, že vtedy zažívame peklo na zemi. Ježiš nás upozorňuje: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja“ (Mat 12:25, Ev. pr.). To je desivá predstava. Modlitba je tým prostriedkom, ktorým si udržíme jednotu v manželstve. 
Ak manželia žijú úplne nezávisle od seba, zaplatia za to vysokú cenu – pocit neúplnosti. „V Pánovi ani žena nie je bez muža, ani muž nie je bez ženy“ (1Kor 11:11, Ev. pr.). Keďže sa muž a žena od seba líšia, často sa stáva, že sa vydajú po rozdielnych cestách. Majú inú prácu, záujmy a aktivity, ale ak sa za seba pravidelne modlia, naladia sa na rovnakú vlnovú dĺžku. Bez vzájomnej jednoty ducha a duše, ktorú modlitba poskytuje, ľahko si zvykneme na neprítomnosť partnera. Ak sa k tomu ešte pridá hnev, manželia sa odcudzia na psychickej, fyzickej či emocionálnej úrovni bez toho, aby si to uvedomili.
Otázka viery je veľmi dôležitá: ak v tejto oblasti nie ste jednotní, ohrozí to celý vzťah. Ak, napríklad, nie ste členmi rovnakej cirkvi, prípadne chodíte do zboru, v ktorom sa jeden z vás necíti dobre, alebo tam vôbec nechodí, spôsobuje to nejednotnosť.
Ak vám prídu na um iné oblasti, ktoré vo vašom manželstve prinášajú rozpory, modlite sa za ne. Proste Pána, aby zmenil vaše srdce, ak je to potrebné, aby ste prežívali jednotu. Ak si zmenu vyžadujú postoje a názory vašej manželky, modlite sa za to, aby bola schopná zmeniť ich. Ak budete jednomyseľní, vaše manželstvo sa stane silným nástrojom v konaní dobra.

 

2. Majte súcit

Videli ste už niekedy svoju manželku trpieť a nevedeli ste jej pomôcť? Niektorí muži sú v takej situácii netrpezliví, iní majú pocit zlyhania a neschopnosti, preto sa utiahnu. Ak s tým mávate problém, proste Boha, aby vám dal súcitné srdce. Byť milosrdným znamená, že voči manželke prejavíte súcit v oblastiach, ktoré ju najviac trápia a pokúsite sa zmierniť jej bolesť.

Súcit možno jednoducho prejaviť sústredeným počúvaním. Vaša manželka neočakáva, že vyriešite všetky jej problémy, ale potrebuje vedieť, že vás zaujíma, ako sa cíti.
Kedysi ma manžel dokázal počúvať maximálne tri sekundy (stopovala som si to), a potom odišiel z miestnosti. Ak som chcela, aby si vypočul celú vetu, musela som buď bežať za ním, alebo ju dokončiť, až keď sme sa znovu stretli. Dokonca aj vtedy, keď sa mi podarilo donútiť ho sadnúť si a pozerať sa na mňa, kým som hovorila, nedokázal sa sústrediť na dlhšiu dobu. Stále som potrebovala uistenie, že ma počúva, a tak som mu zvykla hovoriť: „Žmurkni, ak ma vnímaš.“ Ak to spravil, vedela som, že aspoň zachytil môj hlas. Teraz ma už počúva so záujmom a snaží sa porozumieť mi. Chvíle, keď mi venoval pozornosť a prejavil súcit boli pre náš vzťah veľmi uzdravujúce.
Proste Pána, aby vám dal súcitné srdce a schopnosť trpezlivo počúvať svoju manželku, keď to bude potrebovať. To je umenie, ktoré sa oplatí rozvíjať, pretože pomáha prehlbovať vzťah.

 

3. Buďte plný lásky

Ježiš nás miluje čistou, vernou, stálou a vášnivou láskou, a to bez ohľadu na našu nedokonalosť. Ak muž nemiluje manželku rovnakým spôsobom, zneužíva svoju autoritu a vedúce postavenie v rodine a nakoniec aj ju samu. Vy a vaša manželka ste jedno, preto sa k nej musíte správať ako k vlastnému telu. Určite by ste dobrovoľne nerobili nič, čo by vám ublížilo, pretože máte rád svoje telo a staráte sa oň. „Muž má milovať svoju ženu ako seba samého“ (Ef 5:33, pr. Nádej pre každého).

Jack Hayford, ktorý je naším pastorom už 23 rokov, hovorieva, že žena, ktorú manžel skutočne miluje, je z roka na rok krajšia. Stáva sa to vtedy, keď muž objaví jej vnútornú krásu, ktorá časom nevyprchá, ale, práve naopak, rozvíja sa do krásy.
Neviete si ani predstaviť, čo pre manželku znamená vaša láska. Ak ju prestanete prejavovať, určitým spôsobom svoju ženu stratíte.  Biblia hovorí: „Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to“ (Pr 3:27, Ev. pr.). Proste Pána, aby vám dal väčšiu lásku voči manželke a schopnosť prejavovať ju, aby bola čoraz krajšia.

 

4. Buďte milosrdný

Prekáža vám niečo na svojej manželke? Hovorí, alebo robí niečo, čo vám vadí? Chceli by ste na nej niečo zmeniť? Čo sa stane, ak sa pokúšate zmeniť ju? Ako reaguje, keď navonok prejavíte svoju podráždenosť? Vzdali ste sa už a povedali: „To nemá zmysel, ona sa nikdy nezmení?“

Pravdou je, že každý z nás sa len ťažko mení, a to bez ohľadu na to, koľko úsilia na to vynaložíme. Jedine Boh dokáže v našom vnútri spôsobiť trvalé zmeny. Iba Jeho moc nás môže premeniť! Preto je modlitba najúčinnejším a zároveň najjemnejším spôsobom, ako to dosiahnuť.

Napríklad: dobieha vaša manželka všade na poslednú chvíľu, kým vy sa snažíte byť presný? Zrejme to nerobí náročky. Možno len nedokáže odhadnúť čas, alebo chce toho spraviť príliš veľa. Proste Pána, aby jej pomohol lepšie organizovať čas, nebrať si viac povinností, než koľko zvládne a získať jasnejšiu predstavu o čase. Dbajte o to, aby sa do vašich postojov nevkradol hnev, tvrdosť alebo ponižovanie. Kritikou nič nedosiahnete. Jediný prostriedok, ktorý funguje, je modlitba.

Nestrácajte trpezlivosť s manželkinými slabosťami, ale proste Pána o milosrdné srdce, aby ste sa za ňu dokázali modliť. Nezabúdajte na to, že to, čo máte spoločné, vás zjednocuje, a to, čím sa líšite, dodáva vášmu manželstvu korenie zaujímavosti.

 

5. Buďte zdvorilý

Rozprávate sa niekedy s manželkou tak, že podobný spôsob komunikácie voči priateľovi alebo obchodnému partnerovi by bol považovaný za drzý? Ste voči každému na pracovisku prívetivý, ale keď prídete domov, vylejete na svoju manželku všetok hnev, vyčerpanie a znechutenie? Kritizujete manželku pred inými ľuďmi? Ako vaša sestra v Pánovi, ktorej záleží na vás a vašej manželke, chcem vám povedať iba tri slová: PRESTAŇTE S TÝM!

Nič nie je pre manželstvo horšie ako to, keď je jeden z manželov nezdvorilý, krutý alebo bezohľadný. Nedostatok zdvorilosti zo strany partnera v nás burcuje tie najhoršie vlastnosti a udúša dôveru. Počula som o mnohých manželstvách, ktoré sa rozpadli kvôli tomu, že manželka znášala hrubé zaobchádzanie takú dlhú dobu, až sa z nej stala zatrpknutá a zúfalá žena plná hnevu. Ak vám záleží na svojej manželke, prestaňte robiť veci, ktoré ju zraňujú.

Mužský hlas je úžasný – silný, hlboký a prenikavý. Myslím si, že mužský zborový spev patrí k najkrajším zvukom na zemi. Na druhej strane, hlas muža môže byť pre ženy a deti desivý. Jeho slová majú moc tvoriť, ale aj ničiť; môžu byť ostré ako nôž, ktorý zraňuje a zabíja, alebo upokojujúce ako liečivý balzam.

Nechcem tým povedať, že sa s manželkou nemáte zhovárať otvorene a úprimne. Práve naopak, odhaľujte jej svoje pocity a myšlienky. Nedovoľte však, aby sa z vašich slov stali zbrane kritiky, ktoré ničia to, čo by ste chceli chrániť. Netrpezlivosť a únava môžu vašim slovám ubrať na zdvorilosti, aj keď to tak nemyslíte. Pamätajte na to, že „kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci“ (1Kor 4:20, Ev. pr.). Skutočný vplyv nemajú slová samé, ale je to Božia moc, ktorá prostredníctvom nich pôsobí. Ak sa pomodlíte prv, než budete hovoriť o citlivej téme, vaše slová budú mať moc a budete ich vedieť vysloviť správnym spôsobom.

Boh stvoril vašu manželku, aby vás dopĺňala. „Ani nebol stvorený muž kvôli žene, ale žena kvôli mužovi“ (1Kor 11:9, Ev. pr.). Ak to chcete naplno prežívať, musíte sa k nej správať ako k Božiemu daru. Vtedy zistíte, že je vaším najväčším požehnaním. Biblia hovorí: „Dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči“ (1Jána 3:22, Kat. pr.). Proste Pána, aby vám pomohol zhovárať sa s manželkou zdvorilým spôsobom.

 

Modlitba za týchto päť oblastí zmení váš život i manželstvo. Bez ohľadu na to, ako dobre sa vám v manželstve darí, Boh chce, aby to bolo ešte lepšie. Pozýva vás k premene (Rim 12:2), čo znamená, že stále existuje priestor pre zlepšenie. Z toho vyplýva, že ak budeme pracovať na sebe, ako jednotlivcoch, prejaví sa to aj na manželskom vzťahu. Najväčšie dary, ktoré môžete manželke dať, sú: vaša láska a integrita. Boh vás obdaril silou, autoritou a múdrosťou. Proste Pána, aby vám pomohol používať ich správne a na Jeho slávu, aby ste s manželkou vždy tvorili víťazný tím.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave