Extra olej na posledné časy

Každá prebudenecká generácia žila v očakávaní skorého návratu Pána Ježiša. Aj keď nikto nevie „ani dňa ani hodinu“, predsa si dovolím povedať, že Pánov príchod ešte nebol nikdy tak blízko. Podobenstvo o desiatich pannách je jasne zaradené do kontextu posledných čias, pretože Matúš 25. kapitola začína slovom „vtedy“, odvolávajúc sa na 24. kapitolu, ktorá popisuje znamenia čias pred Pánovým príchodom. Aj preto je toto podobenstvo pre nás veľmi aktuálne.

Je zaujímavé, že uprostred „polnoci“ (v. 6), ktorá zahalila svet, podriemali a pospali nielen tie bláznivé panny ale aj tie rozumné (v. 5). V Efežanoch je napísané: „Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ (Ef 5:14) Keď hovoríme o duchovnom prebudení, nemyslíme tým len zázraky alebo masové evanjelizácie, prebudenie sa skôr týka každodenného života veriacich. Pastor najväčšieho kresťanského zboru histórie Yonggi Cho hovorí, že v Kórei vlastne nikdy nemali „prebudenie“. Enormný rast tejto cirkvi nebol spôsobený akýmsi tajomným Božím zásahom či obdarovanými kazateľmi, ale skôr zasväteným modlitebným životom veriacich a horlivou evanjelizáciou. Prebudenie ani tak nie je o tom, že nám zrazu narastú duchovné svaly a obdržíme dary, ktoré sme doteraz nemali. Niekto raz pripodobnil cirkev k spiacemu obrovi: má v sebe obrovský potenciál a jeho hlavným problémom nie je nedostatok sily, ale pasivita či ospalosť. Larry Stockstill spomína ako raz navštívil konferenciu Yoido Full Gospel Church v Soule, kde pastor Cho zavolal dopredu ženu, ktorú chceli pred celým zborom oceniť. Nebola kazateľkou ani významným členom zboru, bola jednoducho „nejakou učeníčkou“ podobne ako damaššký Ananiáš, ktorý poslúžil Saulovi z Tarzu. Celý zbor dával Bohu slávu, keď pastor Cho oznámil, že táto jednoduchá žena priviedla k Pánovi za jeden rok 365 rodín; nielen 365 ľudí, ale celých rodín! Možno namietneš: „Ale ja nie som evanjelista“. Ani táto žena nebola. Tajomstvo nie je vo výrečnosti, ani v daroch, ale v živote s Bohom. To, čo odlišovalo rozumné panny od bláznivých, bol olej do lámp. Olej symbolizuje pomazanie a Svätého Ducha. Ak máme obstáť v týchto posledných časoch, nesmieme zabúdať na každodenné chodenie v Božej prítomnosti. Jeden preklad udáva, že tie bláznivé panny si olej vzali, ale nevzali si ho dostatok či nemali olej navyše. Polnoc symbolizuje temnotu posledných čias, kedy sa neprávosť rozmnoží tak ako nikdy doteraz. Zdá sa, že nevystačíme len s „bežným“ množstvom oleja, ale budeme potrebovať „extra“ olej, aby naše lampy nezhasli v čase prenasledovania, súženia či bezbožnosti generácie, v ktorej žijeme.

Vďaka Bohu, keď zaznel krik: „Hľa ženích ide! Vyjdite mu v ústrety!“ (v. 6), panny sa prebudili zo svojho spánku. Ale len tie, ktoré mali dostatok oleja, dokázali uprostred polnoci nájsť cestu k Spasiteľovi. Nakúp si od Pána oleja zadarmo! Zamiluj si Božiu prítomnosť a vyhľadávaj ho na všetkých svojich cestách. Nielenže ti to pomôže nezablúdiť v týchto neľahkých časoch, ale tvoja lampa bude jasne svietiť a ukáže cestu mnohým, ktorí sa pridajú do Božieho kráľovstva ešte pred príchodom nášho Pána.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave