Zhromaždenia s Marilyn Hickey v Pakistane

Pakistan predstavuje pre kresťanov jednu z najnebezpečnejších krajín. Ani to však nebolo prekážkou pre 80-ročnú Marilyn Hickey, ktorá v tejto krajine usporiadala veľké zhromaždenia so službou uzdravenia. Kampaň sa odohrala v Karáči, desiatom najväčšom meste sveta. Marilyn Hickey už 16 rokov spolupracuje s rôznymi politickými, náboženskými a etnickými skupinami v Pakistane. Tretí večer navštívilo stretnutia až 200 000 ľudí. Zúčastnení dosvedčili svoje uzdravenia – ochrnutý muž začal chodiť, chlapec slepý od narodenia začal vidieť. Poradca pakistanského premiéra Dr. Paul Bhatti Marilyn poďakoval za modlitby za uzdravenie z fyzických chorôb, ale tiež za modlitby za vyslobodenie z chudoby, negramotnosti a terorizmu. Guvernér Dr. Išrat Ul Ebad Chan, ktorý veľkou mierou prispel k získaniu povolenia pre akciu, pozval kazateľku do svojho domu, aby sa modlila za jeho rodinu.

Zdroj: Charisma News

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave