Alfa kurz aj v Bratislave – Čo vlastne učí kresťanská viera?

Alfa kurzy začali v 90-tych rokoch v anglikánskom zbore Holy Trinity Brompton v Londýne a odvtedy sa stali jednou z najzaujímavejších foriem, ako predstaviť kresťanské posolstvo ľuďom v Európe. Kurzom už prešlo 18 miliónov ľudí a dnes má zastúpenie až v 166 krajinách sveta.
   

„Nepoznám žiadny iný kurz, ktorý by obsiahol úvod k základom kresťanskej viery takým prístupným spôsobom a bol taký relevantný pre dnešného človeka.“
David Suchet, britský herec, predstaviteľ populárneho detektíva Poirota

V Bratislave sme Alfa kurz usporiadali znova po štyroch rokoch a sme veľmi radi, že sme aj touto formou mohli hovoriť o kľúčových otázkach života a večnosti. Príhovory sa týkali tém ako „Kto je Ježiš?, „Prečo Ježiš zomrel?“, „Je Biblia dôveryhodná kniha?, „Ako získať vieru?“, „Uzdravuje Boh aj dnes?“ či „ Ako nás Boh vedie?“ Kurz sa konal v peknom prostredí reštaurácie Prešpork, v príjemnej atmosfére, pri dobrom jedle a výbornej  hudbe. Všetky príhovory boli spracované aj vo forme PowerPointu a boli prínosom nielen pre tých, ktorí hľadajú odpovede na otázky viery, ale aj pre tých, ktorí kresťanskú vieru vyznávajú. Ak by ste mali záujem si ich vypočuť, napíšte nám, radi vám ich sprístupníme.

Prinášame vám niekoľko reakcií účastníkov kurzu.

Páčili sa mi historické fakty o Biblii, ktoré poukázali na jej hodnovernosť. Zaujímavá bola aj prednáška o tom, kto je Ježiš.
Ištván

Alfa kurz poskytuje dobrý základ pre nových veriacich. Som rád, že som sem mohol chodiť aj so svojimi synmi, ktorí sem priviedli aj kamaráta.
Peťo

Páčila sa mi priateľská, rodinná atmosféra. Dozvedela som sa veľa nového.
Magdaléna

Všetky vyučovania boli praktické, veľmi veľa mi dali.
Dáša

Ľudia v reštaurácii sa dokážu uvoľniť od zhonu. Sú otvorenejší rozprávať sa aj o Bohu.
Ivana

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave