Izrael – jedinečná krajina!

Zájazd Slova života 2012

Na tohtoročnom zájazde Slova života do Izraela sa zišlo 470 účastníkov zo 17 krajín sveta. Navštíviť Izrael je vždy jedinečná skúsenosť. Ak si v Izraeli raz bol, budeš mať túžbu sa tam znova vrátiť. Čo je na Izraeli také špecifické?


Po prvé, je to krajina s bohatou minulosťou, kde sa odohrával dej Biblie a po ktorej kráčal sám Ježiš Kristus, Boh zjavený v tele. Môžeš navštíviť miesta, o ktorých čítaš vo Svätom Písme a uvedomiť si, že kresťanstvo je náboženstvom, ktoré má pevný historický základ. Môžeš navštíviť miesta ako Kafaurnam, Korazim či Betsaida, ktorým Ježiš zlorečil pre ich bezbožnosť a vidieť z nich len ruiny. V Kafarnaume, ktoré bolo jedným z najbohatších miest Galilee, keďže bolo situované na dôležitej obchodnej ceste Via Maris, môžeš nájsť Petrov dom a vedľa neho synagógu. Žida vždy stavali novú synagógu na základoch tej pôvodnej a neskoršie vykopávky odhalili čadičové kamene základov z obdobia Ježiša Krista. Tam učil Božie slovo či vyhnal nečistého ducha. Len pár metrov od nej je Petrov dom, v ktorom uzdravil jeho svokru a kde sa zhromaždili také tisíce, že chromého museli ku Kristovi dopraviť cez strechu. Jedna z prvých bohoslužobných budov kresťanskej cirkvi bola postavená práve na základoch Petrovho domu. Aj takto nám prví veriaci pomohli zachovať historické miesta, ktoré sa v 20. storočí stali pre archeológov zdrojom úžasných objavov.

 

Izrael je jedinečnou krajinou aj preto, lebo si ju Boh vyvolil ako svätú zem. Možno majú niektorí s týmto názvom problém, ale ak ostaneme pri definícii slova „svätý“ ako „oddelený pre špeciálny účel“, potom je Izrael bezpochyby svätou zemou. Kráčal po nej svätý Boží syn a všetky jeho kázania sa odohrali v Galilei alebo Judsku. Ježiš sa znova vráti – nazývame to druhý príchod – a príde na Olivetskú horu v Jeruzaleme. Očakáva sa, že prejde bránou Golden Gate, aby zasadol do chrámu. Moslimovia je preto zamurovali a pred vstupom do nej urobili cintorín, aby zabránili Mesiášovi v návrate. Nemyslím si, že by tieto opatrenia nášho Spasiteľa zastavili, čo myslíte vy?

 {mp4}izrael2012{/mp4}

Keď sme počas Sabbatu navštívili Západný múr, očakávali sme, že Boh sa nás tam bude dotýkať. Je síce pravdou, že podľa Novej zmluvy nemusíme chodiť na špeciálne miesta preto, aby sme Boha stretli a stačí sa mu modliť v duchu v pravde nech sme kdekoľvek, no zároveň rozumieme tomu, že na určitých miestach je väčšia manifestácia Jeho slávy. Pred približne 3000 rokmi, keď Šalamún zasväcoval Hospodinovi prvý chrám, Boh odpovedal ohňom a naplnil ho svojou slávou tak, že kňazi nemohli slúžiť pre oblak slávy. Boh povedal, že z tohto miesta bude vždy počuť modlitbu. Keď sme išli k múru nárekov, čítali sme si verš z 2. Paralipomenon 6:32,33: „Áno i cudzozemca, ktorý nie je z tvojho ľudu Izraela, keby prišiel z ďalekej zeme pre tvoje veľké meno a pre tvoju mocnú ruku a pre tvoje vystreté rameno, teda keby prišli a modlili by sa, obrátení k tomuto domu, ty vyslyš z nebies, z pevného miesta svojho bývania a učiň všetko, o čo bude ktorý volať k tebe, cudzozemec, aby poznali všetky národy zeme tvoje meno, a aby sa ťa báli, ako sa ťa bojí tvoj ľud Izrael, a aby vedeli, že je tvoje meno menované nad týmto domom, ktorý som vystavil.“ Rozumiete potom, prečo boli naše modlitby intenzívne a jeho prítomnosť hmatateľná. Napriek tomu, že z mnohých svätých miest ľudia urobili náboženské stánky, ktoré oberajú návštevníka o autentický zážitok, Božia prítomnosť je stále tam; zvlášť pre každého Božieho syna či dcéru, ktorý Boha úprimne hľadá.

 

Izrael je však špecifickou krajinou aj pre svoju budúcnosť. Jeho obnovenie je jedným z najväčších znamení posledných čias. Od roku 135 po Kristovi, kedy bolo krvavo potlačené povstanie Bar Kochbu, až do roku 1948, Izrael v podstate zmizol z mapy sveta. Cisár Hadrián ho nazval Peleštejou (Palestínou), podľa Filištíncov, úhlavných nepriateľov Izraela, aby ich tak potupil. Až v roku 1898 začal Theodor Herzl sionistické hnutie, ktoré nakoniec vyústilo v založenie novodobého štátu Izrael v máji roku 1948. Tak sa naplnili proroctvá nielen o rozptýlení Izraela do diaspóry pre ich neposlušnosť, ale tiež o znovuobnovení ich krajiny a návrate Židov späť do ich vlastnej krajiny. Dnes má Izrael sedem a pol milióna obyvateľov a od deväťdesiatych rokov minulého storočia zažil exodus nevídaných rozmerov. Prvý exodus sa odohral z Egypta pod Mojžišovým a Jozuovým vedením, v týchto posledných časoch z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, Etiópie či USA. Izrael je naozaj krajinou budúcnosti. Mesiáš sa vráti do Jeruzalema, znova bude obnovený chrám, z Izraela povstane 144 tisíc, ktorí budú pravdepodobne apoštolmi a evanjelistami počas súženia. Povstanú tam aj dvaja proroci, o ktorých hovorí kniha Zjavenia, Kristus bude vládnuť tisíc rokov z Jeruzalema a nakoniec sa odohrá bitka v údolí Armagedon, v ktorej bude Satan porazený a Boh stvorí nové nebesia a novú zem.

 

Modlite sa za Božie plány na blízkom východe, proste pokoj pre Jeruzalem, „mesto veľkého Kráľa“ a navštívte túto zem; v čase, keď čelia útokom z toľkých strán, je dôležité, aby kresťania poznali pravdu. Izrael nie je zďaleka dokonalou krajinou, ale je jedinou demokraciou v tomto regióne. A ak veríš v Bibliu, potom nájdeš mnoho ďalších dôvodov na to, aby si bránil túto krajinu a miloval jej ľud.

{gallery}201206_izrael{/gallery}

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave