PREČÍTANÝ?

Tento rok som, podobne ako po minulé roky, prečítal viacero kníh (zväčša kresťanských autorov). Tri z nich ma však oslovili v niečom inom, ako to bolo doposiaľ. Boli zaujímavé, podnetné, inšpirujúce a podnecovali ma k uvažovaniu nad myšlienkami, ktoré prinášali o trochu viac, ako zvyčajne. Čo ma však v nich najviac oslovilo bolo, ako niektorí ľudia vyšli dobre – kladne a iní zas zle – záporne netušiac, že ich raz niekto spomenie v knihe.

Jednu z kníh, biografiu, napísal černošský spisovateľ a hudobník pochádzajúci z 12-tich detí o svojej mame – beloške pôvodom židovke, neskôr kresťanke. Sú v nej spomenuté konkrétne osoby, ktoré jej v živote pomohli, niekedy až zachránili. Keď spomína na obdobie jej detstva, jej rodinné prostredie (tvorili ho rodičia, brat a sestra) vykresľuje negatívne, pripisujúc zlé rodinné podmienky jej otcovi – rabínovi. Sám som bol pri čítaní nemilo prekvapený, ako žil a ako po roky ničil rodinu svojím správaním. On bol hlavná záporná postava. Pravdepodobne by sa asi nad sebou zamyslel, keby vedel, že o niekoľko rokov neskôr bude jeho správanie, so súhlasom jeho dcéry, podrobne opísané v knihe napísanej jeho vnukom.

Ďalšia kniha opisuje zakladateľa a skromného vodcu Obchodníkov plného evanjelia. Je to tiež biografia, v ktorej sa spomínajú hlavne ľudia, ktorí ho pozitívne ovplyvnili a povzbudili. Tiež im pravdepodobne nenapadlo, že budú spomenutí v knihe o mužovi, ktorého dobre poznali.

Tretia kniha je o chlapcovi zo súčasnosti, ktorý sa počas operácie dostal do neba. Vďaka jeho príbehu sa v knihe spomína lekár s konkrétnym menom, ktorý neuspel a zároveň ďalší lekár s konkrétnym menom, ktorý ho zachránil. Ako sa asi cítili títo lekári, keď si prečítali túto knihu? Chlapcov otec – pastor, ktorý je spoluautorom knihy spomína, že ich ako rodinu vôbec nenapadlo, že by niekedy napísali knihu a teraz je v nej spomenutá celá rodina, mnohí priatelia a známi, a detaily prostredia, v ktorom žijú. Boli neznámi a teraz o nich vedia v ďalších krajinách.

Ako by som chcel, aby sa raz písalo o mne? Čo by som chcel, aby si o mne prečítali ďalší ľudia? Vyšiel by som dobre – kladne alebo zle – záporne? Táto predstava ma dosť zarazila, ale aj oslovila. Samozrejme, nemôžem žiť v pretvárke, tá by bola po čase určite odhalená, ale na úprimnú zmenu čas určite je.

 

Ako je napísané v Biblii v 3. verši 3. kapitoly v 2. liste Korinťanom, máme byť listom Kristovým napísaným Duchom živého Boha na mäsitých doskách srdca.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave