Keď si na pokraji zrútenia…

Nedávno som si prezeral odkazy na sociálnych sieťach, ktoré tam zanechali ľudia, ktorých si vážim. Našiel som tam aj citát od C. S. Lewisa, ktorý ma veľmi oslovil. V preklade znie: „Pokora neznamená myslieť si o sebe menej, ale myslieť o sebe menej.“ Aby si postrehol ten rozdiel, musíš si to asi prečítať ešte raz. Mnohí ľudia považujú za pokoru to, keď o sebe premýšľajú s dešpektom; keď majú o sebe nízku mienku. Ale to nie je biblická pokora! Boh ťa spasil a vykúpil z večného zahynutia. Spasenie je síce zadarmo, ale vôbec nebolo lacné. Boh musel za teba zaplatiť životom svojho milovaného Syna. Ak je nejaký tovar v obchode vyrobený z kvalitných materiálov, cena bude vyššia. Čím kvalitnejší tovar, tým vyššia cenovka. Ty si bol kúpený za tú najvyššiu cenu, krvou jednorodeného baránka – Krista. To hovorí jasnou rečou o tvojej hodnote. Nikdy sa nepodceňuj, nikdy o sebe nehovor pohŕdavo. V Kristovi si nové stvorenie a máš skvelú budúcnosť. Jedno africké príslovie hovorí: „Ak si si niekedy o sebe myslel, že si príliš malý na to, aby si spôsobil rozdiel, potom si ešte nikdy nestrávil noc s africkým komárom v jednej izbe.“ Boh mal súcit s vdovou, ktorej synovia mali byť predaní do otroctva. Nebola preňho bezvýznamná. Postaral sa o ňu, o jej synov a dal jej nový zajtrajšok.

Na to jej povedal: Idi, vyžiadaj si nádoby z vonku od všetkých svojich susedov, prázdne nádoby, a nedones ich málo! Potom vojdeš a zamkneš dvere za sebou a za svojimi synmi a budeš nalievať do všetkých tých nádob, a tú, ktorá bude plná, dáš odstaviť. A tak odišla od neho a zamkla dvere za sebou a za svojimi synmi. Oni je podávali, a ona nalievala. A stalo sa, keď boli nádoby plné, že riekla svojmu synovi: Podaj mi ešte nádobu! Ale on jej povedal: Už niet viacej nádoby. A olej zastal” (2Kráľ 4:3-6).

Druhé poučenie je toto: Skutočná pokora ťa privedie k tomu, že budeš myslieť viac na druhých než na seba. Si taký šťastný v Bohu a uistený v Jeho zasľúbeniach, že dokážeš myslieť aj na druhých. Elizeus bol prorok, ktorý mal úžasné zázraky; dokonca dostal dvojnásobný diel pomazania, ktoré bolo na Eliášovi. Vdova bola na pokraji zrútenia a všetko, na čom jej záležalo, sa otriasalo v základoch. Zomrel jej manžel, ktorý bol sám bohabojným mužom. Ocitla sa v totálnej chudobe a napriek enormnému úsiliu, nedokázala zaopatriť svoju rodinu; a nakoniec, veriteľ s ňou nemal žiadne zľutovanie, jej synovia mali ísť minimálne na sedem rokov do otroctva. A pred ňou zrazu stál veľký Elizeus. Určite sa pomodlí a Boh ju vytrhne z problémov! Určite jej dá prorocké slovo a otvoria sa jej nové príležitosti!? No na prekvapenie ju Elizeus vyzýva k akcii! Dovoľte mi to parafrázovať: „Čo máš v dome? Viem, že toho nemáš veľa, ale niečo isto máš. Nádobka oleja? Tá posledná? Nevadí, vyžiadaj si od susedov prázdne nádoby a nedones ich málo a naplníš každú jednu z nich svojím olejom.“ Všimni si, že obmedzenie množstva nádob nechal na ňu. Jediná rada, ktorú jej dal, bola, „nedones ich málo“. Inými slovami, mieru zaopatrenia nestanovuje on, ale my podľa toho, ako sa odvážime očakávať na Božiu vernosť. A ešte jedna myšlienka: Nespoliehame sa príliš často na druhých? Nečakáme na to, že to za nás vymodlí naša mama, teta, farár alebo kazateľ? Vďaka Bohu za modlitebníkov, no Boh nás zároveň vyzýva k životu dávania. Keď vdova začala nalievať zo svojej nádobky, olej sa zázračne rozmnožil a naplnil každú nádobu, ktorú priniesla. Prestal tiecť až vtedy, keď už nemala prázdne nádoby. Ak budeme napĺňať potreby druhých, dokonca aj uprostred nášho vlastného nedostatku, Boh nakoniec naplní aj naše potreby. Navyše, olej radosti a pomazania sa v našom živote nikdy neminie!

Žijeme v dobe, kedy ekonomická, sociálna a morálna kríza privedie mnohých na pokraj kolapsu. Temnota zahalí národy, ako prorokuje Izaiáš. Uprostred predpôrodných bolestí sveta budú žiariť znovuzrodení kresťania. Čím je väčšia tma, tým viac vyniká svetlo a má väčší dosah. Možno horekuješ, že nemáš ničoho v dome… Ale nezabúdaj na to, že v tebe prebýva Kristus. Asi máš stále nenaplnené potreby, ale podobne ako vdova, to najlepšie, čo môžeš urobiť, je napĺňať potreby druhých. Zdá sa to nelogické, ale funguje to. Prinesie to do tvojho života obrovskú radosť a zároveň to nad tebou otvorí nebesia. Zožeň prázdne nádoby… a nedones ich málo. Sám budeš prekvapený tým, ako ťa Boh naučí slúžiť druhým a akou hojnosťou ťa napokon zahrnie!

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave