Záchranný pás

„V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať.“ (Gal 6:9)

 

Elpin Staple bol mladým príslušníkom amerického námorníctva. Počas bitky bola jeho loď vážne poškodená a následne sa potopila. Staple sa však zachránil vďaka záchrannému pásu, ktorý mu pomohol udržať sa niekoľko hodín na otvorenom mori, až pokiaľ ho záchranári neobjavili. 

Po svojej záchrane sa Staple snažil pozorne preskúmať záchranný pás, ktorý mu zachránil život. Na páse bol uvedený výrobca a registračné číslo. Následne rozpovedal svoj príbeh matke, ktorá zhodou okolností pracovala práve pre firmu, ktorá pás vyrobila. Spýtal sa jej, čo znamená identifikačné číslo na páse. Matka mu vysvetlila, že firma má vo zvyku prideliť každému zo svojich inšpektorov číslo, ktoré musí následne uvádzať na každom výrobku, ktorý prejde jeho kontrolou. Keď Staple prečítal matke číslo, ktoré bolo na páse uvedené, rozplakala sa. Zistila totiž, že číslo na páse je práve číslo, ktoré bolo pridelené jej. Výrobné číslo pásu, ktorý zachránil jej synovi život, bolo teda jej číslo. Vôbec si neuvedomila, že jeden z tisícov záchranných pásov, ktoré prešli jej rukami, jedného dňa zachráni jej synovi život!

Možno sa ti zdá, že služba, ktorú robíš pre Pána neprináša želateľné ovocie. Možno sa ti zdá, že to, čo robíš je príliš zanedbateľné a nemá žiaden význam. A možno máš pokušenie to vzdať… Avšak jedine Pán pozná vplyv, ktorý každý jeden z nás má na svet okolo nás. Sleduje nás pri tom, čo robíme a nezabúda. Skutočný veriaci neslúži len pre uznanie, či aby sa zapáčil ľuďom, ale predovšetkým, aby sa páčil Otcovi v nebi. Aby nebeský Otec mohol byť na neho pyšný, aby mu spôsobil radosť a aby ho videl usmievať sa, keď ho privíta na konci cesty doma…

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave