Máš srdce služobníka?

Kniha Rút je úžasným svedectvom o Božej milosti! Rút pochádzala z Moábskeho kraja, kde uctievali falošných bohov. No urobila správne rozhodnutie. Napriek tomu, že sa s ňou život nemaznal – po desiatich rokoch jej zomrel manžel a bola bezdetná – neostala v horkosti; povedala svojej svokre Naomi: „lebo kam ty pôjdeš, ta pôjdem i ja, a kde ty budeš bývať, tam budem bývať i ja; tvoj ľud môj ľud a tvoj Boh môj Boh.“ (Rút 1:16). Rozhodol si sa aj ty pre Boha Izraelovho? Možno to dnes nie je populárne, možno až príliš radikálne, a možno v tvojom okolí budeš jediný, podobne ako Rút… Druhá nevesta Orfa bola tiež spočiatku naklonená k ceste do Izraela, no nakoniec sa vrátila do Moábskeho kraja k svojim bohom. Rozhodnúť sa pre Boha je to najmúdrejšie, čo môžeš v živote urobiť!

Boh Rút požehnal nad jej očakávanie. V Izraeli našla Jeho priazeň, vydala sa za zbožného a vplyvného muža Boaza a ich prvorodený sa volal Obéd, čo sa prekladá sluha Boží. Obéd bol otcom Izaiho Betlehemského a Izai bol otcom Dávida, z ktorého podľa tela vzišiel Kristus. Rút by si nedokázala ani len predstaviť, že bude takto poctená Bohom a dostane sa dokonca do Spasiteľovho rodokmeňa.

Neostaň v horkosti. Niekedy to trvá dlhšie, ako si myslíme, ale Božie požehnania nás nakoniec dostihnú. Drž sa pevne Boha a jeho ľudu a vedz, že „nikto, kto verí v Boha nebude zahanbený“. Ľudia môžu mať o tebe rôznu mienku, no dôležité je to, čo si o tebe myslí Boh. Dnes slávny taliansky tenorista Enrico Caruso spomína, ako mu učiteľ spevu sarkasticky povedal, že jeho hlas znie ako „hvízdajúci vietor, ktorý prefukuje cez okno“. Caruso sa však odmietol zastaviť a pracoval na svojom talente. Thomas Edison, prv než vynašiel žiarovku, mal 2000 neúspešných pokusov. Keď sa ho novinári pýtali, či ho to neodradilo, odpovedal: „Prečo? V podstate som len objavil 2000 spôsobov, ako sa to nedá urobiť.“ Vďaka Bohu, že Edison urobil ten „2001“. pokus a dnes máme svetlo.

Nech sú tvoje oči upreté na žatvu. „A Boaz riekol Ruti: Či nepočuješ, moja dcéra? Nechoď zbierať na iné pole ani neodchádzaj odtiaľto, ale tu sa drž s mojimi dievkami. Nech sú tvoje oči na poli, na ktorom budú žať, a pôjdeš za nimi“ (Rút 2:8,9). Nestrácaj vo svojom živote zreteľ z Božieho povolania! Nech to, čo robíš, je prospešné pre žatvu posledných čias. Neodchádzaj z poľa na pole. Hľadaj svoje povolanie, to, v tom či od Boha obdarovaný a keď to nájdeš, rozvíjaj svoje talenty; tam ťa Boh požehná a „celá tvoja mzda bude od Hospodina“ (2:11,12).

Buduj v sebe srdce služobníka. Mnohí ľudia snívajú o veľkých veciach, ale sú leniví alebo pasívni. Rút nezačala ako manželka slávneho Boaza. Začala ako cudzozemka, ktorá nemala žiadne postavenie ani práva, no pracovala na poli. Najprv len paberkovala, ale bola v tom verná. Keď slúžiš, Boh pracuje v tvoj prospech. Mnohokrát sa rozhoduje o tvojom osude práve vtedy, keď o tom nemáš ani len potuchu. Keby sme to vedeli, možno práve vtedy zaberieme ešte viac, ale Boh nás testuje a väčšinou nám to nedá znať. Preto v sebe buduj srdce služobníka. Rebeka našla svoj osud a stala sa nevestou pre Izáka, keď naberala vodu pre ťavy Abramovho sluhu. Jedna ťava vypije 125 l vody, čo je plných 12 vedier. Mohlo to trvať celé desiatky minút, lebo sluha mal mnoho tiav. Bola to ťažká práca, za ktorú nemala dostať žiadnu odmenu. Nemusela to robiť. Ale Rebeka mala srdce služobníčky a robila to ochotne a s radosťou. Pri tom vôbec netušila, že práve v tej chvíli sa rozhoduje o jej osude; sluha sa totiž modlil, aby mu Boh dal znať nevestu pre jeho pána podľa toho, ktorá žena napojí jeho ťavy. Žehnám ti, aby si mal srdce služobníka a našiel svoje povolanie a videl veľké veci Božie!

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave