Brat Yun z Číny v Bratislave

28. – 30. 9. 2012 sa uskutočnila každoročná konferencia organizovaná bratislavskou platformou Kresťania v meste. Tentoraz sa veriaci zišli v hojnom počte v Istropolise, kde od piatku do nedele prebiehal pestrý program pre dospelých i deti. Medzi pozvanými boli Dr. David Ireland z USA a brat Yun z Číny. Obaja kazatelia prišli z opačných kútov zemegule, no priniesli posolstvá v podobnom duchu: roznietili záujem o duchovné dary, nabádali kresťanov nasledovať Ježiša, pravidelne sa modliť a čítať Božie slovo. Ak máte záujem o ich kázania, dajú sa objednať na www.krestaniavmeste.sk.

Čitateľom Víťazného života sme chceli trochu viac priblížiť kazateľa z Číny, ktorý sa v našich končinách objaví len zriedka. Bolo pre nás veľkou poctou bližšie spoznať brata Yuna, známeho svojou knihou Nebeský muž (je v ponuke nášho vydavateľstva), v ktorej popisuje svoj životný príbeh, vrátane svojho zázračného uzdravenia, keď ho po tom, ako mu dozorcovia zlámali nohy, Ježiš uzdravil a nadprirodzene vyviedol z väzenia. Bratovi Yunovi sme položili niekoľko otázok v rámci spoločného obeda bratislavských pastorov a potom aj v osobnom rozhovore.

 

Brat Yun, ako je to u vás s Bibliami?

Biblie sú pre vás samozrejmosťou, ale u nás v Číne to tak nie je. Keď sa mi konečne podarilo získať vlastnú prvú Bibliu, tak som sa začal modliť za to, aby ju mohol mať každý kazateľ. Prajem si, aby ľudia mohli vyhodiť nezmyselné knihy o falošných náboženstvách a materializme. Myslím si, že zahraniční misionári nám môžu pomôcť v dvoch oblastiach – s vedomosťami a s rozšírením Biblií. Naša vízia je veľmi veľká – veríme, že medzi nami povstanú kazatelia, ktorí pôjdu aj do moslimských a budhistických oblastí, aby tam zvestovali evanjelium. Spolupracujeme s viacerými zahraničnými organizáciami, ktoré nám v tom pomáhajú. Napríklad organizácia Nehemia vytlačila množstvo Biblií. Naša vláda používa všelijaké triky na to, aby zmiatla kresťanské organizácie na západe. Chce ich presvedčiť o tom, že Čína má toľko Biblií, že ich môže dokonca vyvážať aj do Ameriky. Je to však klamstvo! V Číne sú aj dnes ľudia, ktorí sú za rozširovanie Biblií väznení. Aj mňa samotného označujú za kontrarevolucionára a sektára.

 

Ako funguje podzemná cirkev vo veľkomestách?

Cirkvi nachádzajúce sa pri pobreží majú relatívne veľkú mieru slobody, ale nie je to tak všade, zvlášť cirkvi vo vnútrozemí čelia rôznym ťažkostiam. Mnoho kresťanských zborov je pod dohľadom vlády a jej zástupcovia referujú o tom, kto tam pricestoval zo zahraničia a o čom vyučoval.

 

Čím sú charakteristické zhromaždenia, na ktorých slúžiš?

V prvom rade mi ide o to, aby všetci prítomní pochopili evanjelium a mohli sa sami stretnúť s Ježišom. Nedávam ľuďom množstvo informácií, a ani to na začiatku nie je potrebné. Ľudia potrebujú Boží dotyk a stretnutie s Kristom. Chcem, aby zo stretnutí každý odchádzal plný radosti. Na bohoslužbách okrem iného ľuďom predkladám rôzne výzvy, tak ako ma Duch Svätý vedie.

 

Aké máš skúsenosti s duchovnými darmi?

Mám duchovný dar odvahy, aspoň to tak o mne hovoria moji blízki priatelia, ktorí ma poznajú. Veľa ráz som napríklad vyzval tých, ktorí ma vyšetrovali kvôli viere a prikazovali mi, aby som pokľakol pred nimi, aby naopak oni pokľakli a sklonili sa pred Ježišom. Diabol má svojich ľudí, ale aj Boh má tých, ktorí sa mu odovzdali, a ktorých potom môže používať. Koniec tých, ktorí nasledujú diabla, je strašný, ale koniec tých, ktorí sú poslušní Ježišovi, je nádherný. Paradoxne som pociťoval veľkú blízkosť k Ježišovi práve vo väzení, keď som už nič nemal. Robil som si akurát starosti o svojho syna, čo s ním bude, a veľa som sa za neho modlil. Ani mi nenapadlo, že sa raz stane pastorom v Nemecku. Sláva buď za to Bohu!

 

Ako vidíš situáciu u nás a vôbec v Európe?

Po tom, čo ma Boh zaviedol do Európy, som pochopil, že pekné kostoly a cirkevné budovy nestačia na to, aby pritiahli ľudí. Potrebujete prebudenie. Je potrebné, aby ste vyšli z uzavretosti a priniesli Krista tým ľuďom, ktorí sú chudobní, skľúčení a osamotení. Je potrebné, aby sa dialo viac zázrakov, a to najmä vonku medzi ľuďmi. Nemali by sme si vyberať, Boh chce zachrániť chudobných, aj skorumpovaných ľudí, chce jednoducho prísť do každej rodiny. Prajem vám, aby sa to stalo aj vo vašej krajine.

Otázky kládli Peter Čuřík a Martin Hunčár

 

 


Výňatok z prorockého slova, ktoré priniesol David Ireland, Konferencia KvM, Bratislava, 28.októbra 2012

Počujem hlas Ducha Svätého – dnes vám Pán hovorí: Zvuk prebudenia prichádza do tohto národa! Dám, aby na tento národ padal môj dážď.

Začnete vidieť vyliatia Ducha Svätého.

Spôsobím, že tento národ sa rozpáli mojím ohňom.

Budete počuť o politických vodcoch, ktorí ma spoznajú. Budete počuť o médiách, ktoré ma spoznávajú. Budete počuť o slávnych športovcoch, ktorí mi budú slúžiť.

Pripravte sa, hovorí Pán, lebo prebudenie prichádza…V tomto národe dám povstať veľkým učiteľom Biblie.

Ľudia budú prichádzať od severu, od juhu, od východu i od západu, aby počúvali Slovo Pánovo.

Ja spôsobím, že moje Slovo bude také chutné, že národ(y) po ňom zatúžia. Moje Slovo už nebude v úzadí; moje Slovo bude výraznejšej chute a lahodnejšie.

Bude to známe ako vyučovacie prebudenie, hovorí Pán.

Dnes prichádzam uzdraviť národ. Prichádzam národ oslobodiť, lámem jarmo útlaku nad týmto národom a ja tento národ vyslobodím…

Zo Slovenska vyšlem misionárov do štyroch končín zeme.

… Aj medzi mladými ľuďmi – prebudenie prepukne v univerzitných areáloch. Spôsobím, že mladí ľudia a tínedžeri budú prichádzať v húfoch do môjho domu.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave