Modlitebno – pôstny týždeň

Drahí bratia a sestry,

VYHLASUJEME troj až sedem dňový pôst pre celý zbor. Buď úplný, teda iba tekutiny (jablkový džús, čaj, minerálka, voda), alebo čiastočný, Danielova “strova” z Dan 1 či vynechanie 1 jedla denne atď.

 

“Jozafat sa bál a obrátil svoju tvár hľadať Hospodina a vyhlásil pôst na celé Judsko. Vtedy sa shromaždili synovia Júdu, aby hľadali pomoc od Hospodina, a prišli aj zo všetkých miest Júdových hľadať Hospodina…A všetci synovia Júdovi stáli pred Hospodinom, aj ich drobné deti, ich ženy a ich synovia. Vtedy prišiel…Duch Hospodinov prostred shromaždenia.”

2Par 20:3,4,13,14

 

Program

Deň Čas Téma modlitieb
Pondelok
14.1.2013
18:30-20:00  Posvätenie, cirkev, prebudenie
Utorok
15.1.2013
18:30-20:00  Deti, mládež
Streda
16.1.2013
18:30-20:00  Rodiny, vzťahy
Štvrtok
18.1.2013
18:30-20:00  Mesto, autority, ekonomika
Piatok
18.1.2013
18:30-20:30  Evanjelizácia, misia, služba
Piatok-Sobota
19.-20.1.2013
22:30-05:00  Nočné bdenie s Pánom

 

Podrobnejší program si môžete stiahnuť vo Worde, alebo vo formáte pdf.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave